Share:


Limit and shakedown analysis of RC rod cross‐sections

    Piotr Aliawdin Affiliation
    ; Sergei Kasabutski Affiliation

Abstract

This paper presents the calculation of the cross‐section of an RC rod element strength under the quasistatic low‐cyclic loadings, considering the non‐linear stress‐strain relations of materials without cracks. Some mathematical models of the limit and shakedown analysis proposed by the authors involve the technique of calculating the cross‐section under one‐path loadings, considering the non‐uniqueness of problem solutions. The plasticity conditions for the materials of the cross‐section are formulated either in stress or in strain space. Simple solutions of two types, direct and inverse, corresponding to the limit states for alternating plasticity or progressive failure, are considered for the non‐linear optimization problems obtained.


Santrauka


Nagrinėjamas nepleišėjančio gelžbetoninio elemento skerspjūvio stiprio skaičiavimas veikiant mažaciklei apkrovai. Naudojama netiesinė medžiagos įtempių-deformacijų priklausomybė. Pateikiami ribinės pusiausvyros ir prisitaikomumo analizavimo uždavinių matematiniai modeliai. Naudojama metodika skerspjūvio parinkimui vienos trajektorijos apkrovimo atvejais, nagrinėjamas uždavinio sprendinių nevieninteliškumas. Medžiagos plastiškumo sąlygos formuluojamos įtempiais arba deformacijomis. Sprendžiant netiesinio optimizavimo uždavinius gaunami paprasti dviejų tipų sprendiniai: tiesioginis ir atvirkštinis, atitinkantys progresuojančio arba kintamo plastiškumo ribinius plastinio suirimo atvejus.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: gelžbetonis, skerspjūvis, strypas, mažaciklis apkrovimas, ribinio būvio analizė, prisitaikymas, optimizacija.

Keyword : reinforced concrete, cross-section, rod, low-cyclic loading, limit analysis, shakedown, optimization

How to Cite
Aliawdin, P., & Kasabutski, S. (2009). Limit and shakedown analysis of RC rod cross‐sections. Journal of Civil Engineering and Management, 15(1), 59-66. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2009.15.59-66
Published in Issue
Mar 31, 2009
Abstract Views
268
PDF Downloads
121