Share:


Vibration of a cracked cantilever beam under moving mass load

    Murat Reis Affiliation
    ; Yaşar Pala Affiliation

Abstract


This study is devoted to the investigation of the vibration of a cracked cantilever beam under moving mass load. The present formulation contains inertial, centripetal and Coriolis forces that depend on mass and the velocity of the moving load. The existence of crack induces a local flexibility which is a function of the crack depth, thereby changing its vibration behavior and the eigen-values of the system. The response of the system is obtained in terms of Duhamel integral. The differential equation which involves complicated terms on the right side is solved via an iterative procedure. It has been shown that the centripetal and Coriolis forces make an effect to decrease the deformations on the beam since the deformed beam remains concave during the passage of the moving load. It has also been detected that the previous solutions for the case of moving constant force had several mistakes. The results are exemplified for various values of the variables.Įtrūkusios gembinės sijos virpesiai veikiant judančia masės apkrova

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami įtrūkusios gembinės sijos, kurią veikia judančios masės apkrova, virpesiai. Šiuo atveju veikia inercinės, įcentrinės ir Koriolio jėgos, kurios priklauso nuo judančios apkrovos masės ir judėjimo greičio. Įtrūkis sukelia vietinį sijos lankstumą, kuris priklauso nuo įtrūkio gylio, tokiu būdu keičia virpesių pobūdį ir sistemos reikšmes. Sistemos atsakas nustatomas taikant Duhamelo integralą. Diferencialinė lygtis, kurios dešinėje pusėje yra sudėtingos sąlygos, sprendžiama taikant iteracijas. Nustatyta, kad įcentrinė ir Koriolio jėgos sumažina sijos deformacijas, nes deformuota sija išlieka išsigaubusi, kai per ją juda masės apkrova. Taip pat nustatyta, kad ankstesniuose sprendimuose judančios nekintamos masės apkrovų atvejais buvo keletas klaidų. Kaip pavyzdžiai pateikiami rezultatai esant skirtingoms kintamųjų reikšmėms.

Reikšminiai žodžiai: sijaįcentrinė jėgaKoriolio jėgaįtrūkisjudanti masėvirpesiai.

Keyword : beam, centripetal, Coriolis, crack, moving mass, vibration

How to Cite
Reis, M., & Pala, Y. (2012). Vibration of a cracked cantilever beam under moving mass load. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 106-113. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.619330
Published in Issue
Feb 8, 2012
Abstract Views
533
PDF Downloads
396
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.