Share:


Some aspects of minimalism in modern library architecture

    Konstantinas Jakovlevas-Mateckis Affiliation
    ; Lina Kostinaitė Affiliation

Abstract

The paper presents a short review of the development tendencies of academic and public libraries. In the period of the last two decades the features of minimalistic expression became stronger in the architecture of libraries. The main criteria revealing minimalistic expression in architecture are investigated: simplicity, geometry, light, integrity and statical character. Such libraries as the Library of Porto University (Portugal, 1996), the Library of Delfo Technological University (Holland, 1998), distinquish themselves in simplicity of forms and clearness of structure. Minimalists consider colour and light as the main elements of modelling and forming space and size. For example, the Royal Library called “Black Diamond” is distinquished by a black façade (Denmark, 1999).The newest works of minimalists expanded the concept of minimalistic form. Minimal form in architecture may be expressed not only by primary geometrical figures, but by rather plastic derivatives as well. Two different works of Japanese architects splendidly illustrate it: it is of quadratic plan rectangular prism practically glass mediateka in Sedai town (2001) and of irregular cylinder (egg form) entirely glass library in Morioka town.


The authors of the paper present a conceptual project of the Public Library in Vilnius, prepared in 2003, which has distinct features of minimalistic architecture. The building’s form is rational–a quadratic prism one wall of which is concaved inside what gives the building expressiveness and attraction. Minimalism in library architecture reveals the changed conception of modern library as well.


Kai kurie minimalizmo aspektai šiuolaikinėje bibliotekų architektūroje


Santrauka


Trumpai apžvelgiamos akademinių ir viešųjų bibliotekų vystymosi tendencijos. Per paskutinius du dešimtmečius bibliotekų architektūroje ima įsitvirtinti minimalistinės raiškos bruožai. Detaliau nagrinėjami pagrindiniai kriterijai, atskleidžiantys minimalistinę raišką architektūroje: paprastumas, geometriškumas, šviesa, vientisumas ir statiškumas. Formos paprastumu, geometriškumu, struktūros aiškumu pasižymi Porto universiteto Inžinerijos fakulteto (Portugalija, 1996 m.), Delfto technologijos universiteto biblioteka (Olandijoje, 1998 m.), Pekham biblioteka (Londone, 1999 m.) ir kt. Vienu svarbiausiu erdvės ir tūrio modeliavimo ir formavimo elementu minimalistai laiko spalvą ir šviesą (juodu fasadu išsiskirianti Kopenhagos karališkoji biblioteka, dar vadinama „Juoduoju deimantu“ (Danija, 1999 m.)). Naujausi minimalistų darbai išplėtė minimalistinės formos sąvoką. Minimalia forma architektūroje gali būti ne tik pirminės geometrinės figūros, bet ir plastiški dariniai, kur išryškėja racionalus, taupus medžiagų naudojimas. Tai puikiai iliustruoja du skirtingi japonų architektų darbai: kvadratinio plano stačiakampės prizmės faktiškai stiklinė Sendai miesto mediateka (2001 m.) ir netaisyklingo cilindro (kiaušinio plano formos) visiškai stiklinė Morioka miesto biblioteka bei Cottbus informacijos, komunikacijų ir medijų centras Vokietijoje (2005 m.). Ryškiais minimalizmo architektūros bruožais pasižymi ir 2003 m. straipsnio autorių parengtas koncepcinis viešosios bibliotekos Vilniuje projektas. Pastato forma racionali – kvadratinio plano prizmė. Viena siena įgaubta į vidų, kas suteikia pastatui išraiškingumo, jis tarsi traukia į save. Minimalizmas bibliotekų architektūroje atskleidžia ir pasikeitusią šiuolaikinės bibliotekos sampratą, paskirtį. Moderni šiuolaikinė biblioteka tampa visuomeniniu kultūros centru, bendruomenės namais.


Reikšminiai žodžiai: minimalizmas, minimalizmo architektūra, minimalizmas bibliotekų architektūroje, šiuolaikinės bibliotekos samprata.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : minimalism, minimalistic architecture, minimalism in library architecture, contemporary library

How to Cite
Jakovlevas-Mateckis, K., & Kostinaitė, L. (2006). Some aspects of minimalism in modern library architecture. Journal of Architecture and Urbanism, 30(2), 97-104. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697070
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
387
PDF Downloads
251
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.