Share:


Strategic aspects of developing spatial structure of recreational landscape strengthening Lithuania’s cultural identity in the context of Baltic states

    Petras Grecevičius Affiliation
    ; Romas Marčius Affiliation

Abstract

Analysis of the potential and resources of each region in the country is necessary for improving the living conditions of an individual. The present task of the Lithuanian recreational system is to allow effective use of recreational resources on the Baltic seacoast. Recreational landscapes play an important role on which the prestige of a country depends. Its foreign visitors have an influence on appearance of new economic relations and investments into its economy. They leave a country with an impression about the potential of its economy, society and culture. This makes it important to ensure a constant growth of existing and future recreational sites, resorts and holiday settlements. This study deals with some of the strategic aspects of the country’s future development. Some concrete proposals on improving formation of recreational landscape are presented in the paper.


Rekreacinio kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimo strategijos aspektai stiprinant Lietuvos kultūrinį identitetą Baltijos šalių kontekste


Santrauka


Lietuvos teritorijos raidos strategija pateikta LR teritorijos bendrojo plano nuostatose. Senų tradicijų Europos valstybėse, kurių nepalietė sovietmečio įtaka, tuo būtų kaip ir viskas pasakyta, plano nuostatos nuosekliai realizuojamos. Tačiau Lietuvoje kol kas reali situacija dažnai labai skiriasi nuo deklaruojamų idėjų. Todėl, siekiant garantuoti Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimą, identitetą, būtina imtis papildomų priemonių, kad nepaskęstume Europos kultūrų katile. Pasaulinės bendruomenės deklaruojamos darnaus vystymosi nuostatos įpareigoja analizuoti šalies regionų ir gyvenviečių raidos galimybes, išteklius tam, kad kuo greičiau pagerintume kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę. Lietuvos rekreacinės sistemos uždavinys – suteikti galimybę efektyviai naudotis Baltijos pajūrio rekreaciniais ištekliais. Rekreaciniai kraštovaizdžiai – tai vienas iš svarbiausių šalies įvaizdžio formavimo atramos taškų. Atvykę užsienio turistai turi įtakos naujų ekonominių ryšių atsiradimui, skatina investicijų pritraukimą, išsiveža atitinkamą įspūdį apie šalies ekonominę, socialinę galią. Todėl svarbu užtikrinti darnią esamų ir potencialių rekreacinių vietovių, kurortų, kurortinių gyvenviečių, rekreacinių erdvių plėtrą. Analizuojami kai kurie Lietuvos darnaus vystymosi strategijos aspektai, pateikiami konkretūs siūlymai, kaip pagerinti rekreacinio kraštovaizdžio formavimo darbus.


Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdis, rekreacija, turizmas, darnus vystymasis, identitetas.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : landscape, recreation, tourism, harmonious development, identity

How to Cite
Grecevičius, P., & Marčius, R. (2006). Strategic aspects of developing spatial structure of recreational landscape strengthening Lithuania’s cultural identity in the context of Baltic states. Journal of Architecture and Urbanism, 30(2), 87-96. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697069
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
299
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.