Share:


Lietuvos miestų želdynų urbanistinių normų sudarymo principai ir pasiūlymai

Abstract

Principles and proposals for norm formation of Lithuanian green areas


In this paper norms of urban green areas formed by the order of the Ministry of Environment are presented. The current legislation of Lithuanian green areas as a component of urban structure is surveyed. Experience in norm formation for green areas is discussed. Classification of green areas is indicated (separate and dependant greenery). The main principles of normalization and allocation of green areas is introduced. It is proposed to normalize separate green areas, depending on the size of towns and health-resorts (big, middle-sized, small) and depending on their place in a green system (local, in a district or town). Also, it is proposed to calculate the area of dependant green areas as a portion (in percent) of the whole area of a land plot and according to land use of the plot.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Lietuvoje teritorijų planavimo procesas yra reglamentuojamas daugelio įvairaus lygmens teisinių dokumentų: įstatymų, taisyklių, tvarkų, normatyvų. Tačiau tarp jų nėra nė vieno dokumento, skirto išimtinai miestų želdynų, kaip svarbaus urbanistinės struktūros komponento, reglamentavimui. Esant tokiai situacijai, miesto želdynai lieka beveik neapsaugoti nuo sunaikinimo pritrūkus laisvų ir patogių teritorijų statyboms. Formuojant miestus, priimant strateginius jų plėtros sprendimus, želdynai dažniausiai lieka paskutinėje vietoje po visuomeninų ar komercinių statinių ir transporto.
Siekiant ištaisyti tokią padėtį, būtina parengti teisinius teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose būtų aiškai reglamentuojamas želdynų planavimas, tvarkymas, apsauga. Taigi šiame straipsnyje pateikiama trumpa Lietuvos želdynų normų apžvalga ir želdynų normavimo pasiūlymai, jų klasifikacija, esminiai želdynų normavimo ir skirstymo principai bei normavimo pasiūlymai. 


Reikšminiai žodžiai: urbanistinis planavimas, miestų želdynai, želdynų klasifikavimas, želdynų normavimas.


First published online: 21 May 2013

Keyword : urban planning, urban green areas, classification of green areas, norms of green areas

How to Cite
Jakovlevas-Mateckis, K., Dringelis, L., & Dimindavičiūtė, D. (2007). Lietuvos miestų želdynų urbanistinių normų sudarymo principai ir pasiūlymai. Journal of Architecture and Urbanism, 31(2), 108-117. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697097
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
355
PDF Downloads
331
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.