Share:


Teritorijų planavimo objektas – teorinė samprata

    Laimutė Janulienė Affiliation

Abstract

Object of territory planning: theoretical conception


The paper presents a wider overview of the territory (i e the object of territory planning) as a uniform whole the structure and condition of which depends on the course and consequences of self-sustaining processes. It also deals with the issue of society’s ability to influence these processes as well as territory development and condition. It gives an analysis of territory structure and projections of self-sustaining natural and social processes. Theoretical statements are illustrated by investigation results.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Analizuojama planavimo ir kraštotvarkos objekto samprata. Bandoma plačiau pažvelgti į teritoriją (planavimo veiklos objektą) kaip visumą, kurios raida ir būklė priklauso nuo savaiminių procesų eigos ir pasekmių, į visuomenės galimybes daryti įtaką šiems procesams ir teritorijos raidai, taip pat ir jos būklei. Analizuojama teritorijos sandara, savaiminių gamtinių ir socialinių procesų projekcijos. Teoriniai teiginiai iliustruojami tyrimų rezultatais.


Rekšminiai žodžiai: planavimo teorija, kraštotvarka, teritorijų planavimas, gamtinis karkasas, gamtinės struktūros, darnioji plėtra.


First published online: 21 May 2013

Keyword : planning theory, town and country planning, natural network, natural structure, sustainable development

How to Cite
Janulienė, L. (2007). Teritorijų planavimo objektas – teorinė samprata. Journal of Architecture and Urbanism, 31(2), 96-107. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697096
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
292
PDF Downloads
251
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.