Share:


Broken silhouette of a building: mystique and ethics

    Vytautas Petrušonis Affiliation

Abstract

The paper aims at revealing the role of a broken silhouette of a building or a group of such buildings representing a hierarchical compositional type in programming ethically significant content in the recipient’s consciousness. A city filled with a great number of buildings with a broken silhouette is distinguished by a dominating hierarchical compositional type. In fact, such a situation is unwelcome and even dangerous from the point of view of social programming, because it forms destructive attitudes in human consciousness. However, when placed in a contextually appropriate space, buildings with a dynamic outline will perform their “mission” of local compositional domination thus taking part in structuring a certain intrigue, forming ambiguity and together with organic elements expressing an idea of “collaboration”.


Laužytas pastato siluetas: mistika ir etika


Santrauka.  Atskleidžiama pastatų su laužytu siluetu, priklausančių hierarchiniam kompoziciniam tipui, reikšmė programuojant suvokėjo sąmonėje etiškai reikšmingus socialinės elgsenos modelius. Pastatų ir urbanistinių kompleksų architektūra kaip ir kitų meno sričių kūriniai gali būti vertinama pagal tai, ar skatina pozityvių – harmoningų socialinės sąveikos stereotipų formavimą, ar destrukcines nuostatas. Priešingai negu hierarchinio kompozicinio tipo architektūra, organinė architektūra aktyviai dalyvauja neutralizuojant destrukcines nuostatas. Miestas, kuriame yra daug pastatų, stebimų iš nedidelio atstumo, pasižymi laužytu, dinamišku kontūru, reikalaujančiu išskirtinio suvokėjo dėmesio, pasižymi hierarchinio kompozicinio tipo dominavimu. Tokia padėtis nėra patenkinama ir net yra grėsminga socialinės elgsenos nuostatų programavimo požiūriu. Tačiau deriniuose su organiniais kompoziciniais elementais tokie objektai atliks savo lokalinio dominavimo misiją kurdami kompozicinę intrigą, prisidėdami prie etiškai reikšmingos bendradarbiavimo idėjos išreiškimo.


Reikšminiai žodžiai: architektūrinė kompozicija, architektūrinio objekto siluetas, organinis kompozicinis tipas, hierarchinis kompozicinis tipas, architektūros poveikis žmogaus sąmonei, mistika, etika.


First published online: 21 May 2013

Keyword : architectural composition, silhouette of architectural objects, organic compositional type, hierarchical compositional type, impact of architectural forms on human consciousness, mystique, ethics

How to Cite
Petrušonis, V. (2007). Broken silhouette of a building: mystique and ethics. Journal of Architecture and Urbanism, 31(1), 39-42. https://doi.org/10.3846/13921630.2007.10697087
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
335
PDF Downloads
329
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.