Share:


Apie 1991–2007 metų administracinių ir prekybos pastatų architektūrą Lietuvoje/About the architecture of administrative and commercial buildings in Lithuania in 1991–2007

    Audrius Ambrasas Affiliation

Abstract

Referring to actual examples the paper reviews the development of administrative and commercial architecture over the last fifteen years as well as their influence on the formation of townscape. Regularities of architectural and commercial success in buildings are considered. The influence of market economy on the expression and typological characteristics of buildings is also discussed. View on adapting historic buildings and preserving the architectural value of reconstructed buildings is laid, and the architect’s role in the background of global processes is revealed.


Santrauka


Remiantis konkrečiais pavyzdžiais apžvelgiama administracinių ir prekybos pastatų architektūros raida per pastaruosius penkiolika metų, jų įtaka miestovaizdžio formavimuisi. Bandoma įžvelgti pastatų architektūrinės ir komercinės sėkmės dėsningumus. Aptariama rinkos ekonomikos įtaka pastatų architektūrinei išraiškai ir tipologinėms savybėms. Išdėstoma nuomonė dėl istorinių pastatų pritaikymo ir rekonstruojamų pastatų architektūrinės vertės išsaugojimo. Atkreipiamas dėmesys į architekto vaidmenį globalizacijos procesų fone.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: administraciniai pastatai, prekybos pastatai, daigiafunkciai kompleksai, vizualinė reklama, miestovaizdis.

Keyword : administrative buildings, commercial buildings, multifunctional complexes, visual advertising, townscape

How to Cite
Ambrasas, A. (2008). Apie 1991–2007 metų administracinių ir prekybos pastatų architektūrą Lietuvoje/About the architecture of administrative and commercial buildings in Lithuania in 1991–2007. Journal of Architecture and Urbanism, 32(3), 139-152. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.139-152
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
304
PDF Downloads
221