Share:


Miestų meninio apšvietimo šiuolaikinės tendencijos

    Martynas Valevičius Affiliation

Abstract

The paper is dedicated to contemporary tendencies in artistic lighting. The tendencies are disclosed through lighting of both urban holistic specific architectural and engineering objects, and analysis of lighting tool tendencies is proposed. The paper deals with an idea that contemporary lighting integrates new functions into architecture – different types of art and communication. Tools of contemporary lighting are related to scientific and technical progress and new opportunities. An idea is proposed that due to profound planning of lighting, the light, form and technology might be used in the process of creating urban lighting. In this process a great role belongs to urban aesthetics, media and ecology. A conclusion is drawn, that contemporary lighting integrates new functions into architecture; the priorities of tendencies in contemporary artistic urban lighting should be given in complex: combining aesthetical and economic subjects.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos miestų meninio apšvietimo šiuolaikinės tendencijos. Keliama idėja, kad šiuolaikinis apšvietimas į architektūrą integruoja naujas funkcijas – įvairias meno ir komunikacijos rūšis. Šiuolaikinio apšvietimo priemonės yra susijusios su mokslo ir technikos pažanga bei jos galimybėmis. Straipsnyje teigiama, kad įžvalgiai planuojant ir kuriant miesto apšvietimą, šviesą, formą ir technologiją galima panaudoti drauge. Šiame procese svarbų vaidmenį atlieka miesto estetika, medija ir ekologija. Straipsnyje pateikiamas teorinių įžvalgų ir praktinių realizacijų apibendrinimas.


Reikšminiai žodžiai: meninis apšvietimas, šviesos panorama, apšvietimo tendencijos, šviesos tarša, medijos fasadai

Keyword : artistic lighting, light panorama, lighting tendencies, light pollution, media facades

How to Cite
Valevičius, M. (2009). Miestų meninio apšvietimo šiuolaikinės tendencijos. Journal of Architecture and Urbanism, 33(1), 351-362. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.351-362
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
308
PDF Downloads
265
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.