Share:


Lietuvos architektūrinių konkursų tendencijos 1999-2009 metais

    Darius Linartas Affiliation

Abstract

Over the recent decade, the number of architectural competitions organised in Lithuania has been continuously growing. Analysis and inventory of the competitions reveal the essential features of the period, qualitative and dynamic changes in this field, and at the same time may be useful for improvement of the competition organisation system in the nearest future. The paper deals with the legislation changes that influence the competitions as well as introduces quantitative and typological analysis of the competitions of 1999–2009 comparing it with that of other periods. Achievements of the Lithuanian architects at international competitions, participation of foreign architects at creative contests of Lithuania are described. New manifestations of architectural criticism of competitions, the theme of plagiarism, gaps in competition organization, “commercialization”, the tendency of strengthening pragmatic ambitions are described.


Santrauka


Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje organizuojama vis daugiau architektūrinių konkursų. Jų analizė ir inventorizacija ne tik atskleidžia esminius laikotarpio bruožus, kokybinius ir dinaminius poslinkius šioje srityje, bet kartu gali būti naudinga tobulinant konkursų organizavimo sistemą artimiausioje ateityje. Straipsnyje aptariami konkursams įtaką darantys teisinės bazės pokyčiai, atliekama kiekybinė ir tipologinė 1999–2009 m. konkursų analizė, kuri lyginama su kitais periodais. Aprašomi Lietuvos architektų pasiekimai tarptautiniuose konkursuose, užsienio architektų dalyvavimas Lietuvos kūrybinėse varžytuvėse. Aprašomos naujos konkursų architektūros kritikos apraiškos, plagiato tema, konkursų organizacinės spragos, komercialėjimas, pragmatinių siekių stiprėjimo tendencija.


Reikšminiai žodžiai: architektūros konkursas, kūrybinių varžytuvių raida, viešųjų pirkimų įstatymas, tarptautiškumas, pragmatiniai siekiai, plagiatas, autorystė, kritika, viešasis interesas.

Keyword : architectural competition, development of creative contests, public procurement law, internationality, pragmatic ambitions, plagiarism, authorship, criticism, public interest

How to Cite
Linartas, D. (2009). Lietuvos architektūrinių konkursų tendencijos 1999-2009 metais. Journal of Architecture and Urbanism, 33(1), 323-336. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.323-336
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
280
PDF Downloads
145
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.