Share:


Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos?

    Algis Vyšniūnas Affiliation

Abstract

On 27 January 1969 the list of urban heritage in Lithuania was officially declared, and therefore 62 cities and towns, with the exception of S˘iauliai, were given the status of local Lithuanian urban values. In 1980 the revised list of Lithuanian urban heritage again disregarded Šiauliai. But the analysis of the current situation, estimating demands of urban development, has demonstrated the existence of a very clear historic urban structure in Šiauliai, which can be regarded as a valuable urban heritage territory. A lot of scientific research projects, urban planning documents, architectural and urban competitions strengthened an urban heritage argument with facts. The ways of legitimating an urban heritage status are obvious. The potential of urban development in the central part of Šiauliai is enormous, but a balance between urban de- veploment and urban heritage conservation and preservation is also very important.


The paper applies scientific statistical data and information received from the urban concept of Šiauliai and the analysis of the current urban structure. The information of the paper can be applied for creating a recommendable indicator system and urban development principles during the detailed planning process in Šiauliai.


Santrauka


1969 m. sausio 27 d. LSSR kultūros ministro ir LSSR Ministrų tarybos valstybinio statybos reikalų komiteto pirmininko įsakymu Nr. 37/16 paskelbtas Lietuvos urbanistinių paminklų sąrašas. Taigi 62 miestai ir miesteliai buvo paskelbti vietos reikšmės urbanistikos paminklais, bet paminklų sąraše nėra Šiaulių miesto. Nėra ir 1980 m. patikslintame Lietuvos urbanistinių paminklų sąraše. Iš atliktos esamos padėties analizės, įvertinus urbanistinės plėtros poreikį ir potencialą, paaiškėjo, kad Šiaulių mieste yra labai aiški istoriškai susiklosčiusi urbanistinė struktūra, kuri, tinkamai respektuota, gali būti traktuojama kaip urbanistinio paveldo teritorija. Taip pat atlikta mokslinių darbų, galimybių studijų, teritorijų planavimo dokumentų, konkursinių projektų ir pan. analizė ne tik tą patvirtino, bet ir parodė būdus, kaip tą padaryti. Šiaulių miesto centrinės dalies urbanistinės plėtros potencialas didelis, bet labai svarbus plėtros ir apsaugos balansas. Straipsnio pobūdis – taikomasis, nes sukurtas rekomendacijų blokas, kuris leidžia parengti rekomendacinių užstatymo principų ir rodiklių kompleksą, kuriuo remiantis galima būtų rengti Šiaulių miesto centrinės dalies detaliojo plano reglamentus.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: urbanistikos paveldas, centrinė dalis, senamiestis, istorinis branduolys, centrinės dalies detalusis planas, bendrasis planas.

Keyword : historic urban heritage, old town, detailed plan of the central part of Šiauliai, urban development

How to Cite
Vyšniūnas, A. (2010). Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos?. Journal of Architecture and Urbanism, 34(4), 181-194. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.18
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
301
PDF Downloads
542