Share:


Urbanistinių funkcijų kaitą lemiantys veiksniai ir jų tyrimo klausimai

    Skirmantė Mozūriūnaitė Affiliation

Abstract

Factors causing transformations of urban functions and their research issues


The paper deals with Lithuanian urban planning system problem atic areas: sef-contained spontaneous processes – spontaneous mutation and forced mutation determined by planned and free market economy. In Vilnius city’s central part the dynamics of functional mutations was stimulated by the foundation of innovative centers. The study of relative change in the functions carried out by urban research methodology reveals functional change and factors causing the mutations. The paper discusses the trends of urban functions. The purpose of the paper is to reveal the factors causing mutations of urban functions and possibilities of their research.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Straipsnyje aptariamos Lietuvos urbanistinio planavimo sistemos probleminės sritys: savaiminiai spontaniški procesai – savaiminės mutacijos ir prievartinės mutacijos, nulemtos planinės ir laisvos rinkos ekonomikos. Aptariamas Vilniaus miesto centrinės dalies – šerdies – funkcinių mutacijų dinamiką paskatinęs inovatyvių centrų kūrimasis. Nagrinėjama atliekamo urbanistinių funkcijų kaitos tyrimo metodika, atskleidžiami funkcinę kaitą ir mutacijas lemiantys veiksniai. Aptariamos urbanistinių funkcijų kaitos tendencijos. Straipsnio tikslas – atskleisti miesto funkcijų mutacijas lemiančius veiksnius ir jų tyrimo galimybes.


Reikšminiai žodžiai: urbanistinės funkcijos, funkcinės mutacijos, miesto transformacijos, tyrimo metodai.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : urban functions, functional mutations, urban transformations, research methods

How to Cite
Mozūriūnaitė, S. (2010). Urbanistinių funkcijų kaitą lemiantys veiksniai ir jų tyrimo klausimai. Journal of Architecture and Urbanism, 34(2), 90-97. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.08
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
330
PDF Downloads
232
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.