Share:


Urbanistinis genotipas: kai kurie aspektai ir jų kaitos tyrimai

    Kęstutis Zaleckis Affiliation
    ; Irina Matijošaitienė Affiliation

Abstract

Urban genotype: some aspects and investigation of their changes


A city is an open complex system. It should change in order to survive. Besides the need to change there is another one – to preserve stability of a valuable spatial structure. Two contradictory needs can create a problem, which is hard to solve. Concepts of urban genotype and phenotype help integrating both of the two above-mentioned needs. The same genotype can be expressed in different forms thus creating preconditions for evolution of an urban structure. On the basis of historical analogues, a conclusion was made that it is possible to describe an urban genotype in a utilitarian form in the article. The described research focuses on some aspects of urban genotype and investigation of code changes. As an experimental site for research, Kaunas downtown area was selected. This area is of crucial importance for preservation of Kaunas identity, which – at least at first glance – was protected from significant architectural and urban changes during the Soviet era… Results of the investigation reveal revolutionary changes of the genotype of the investigated area despite the fact that the street network and urban morphotype did not change much. It confirms the complex nature of the urban spatial structure and potential presence of the “butterfly effect”.


Article in Lithuanian.


Santrauka. Miestas – atvira, kompleksiška sistema, kuri turi keistis tam, kad išliktų. Poreikis keistis ir išsaugoti miesto savitumui svarbias erdvines jo charakteristikas dažnai verčia rinktis vieną iš dviejų: kaitą ar stagnaciją. Urbanistinio genotipo ir fenotipo koncepcija leidžia išspręsti minėtą dilemą: keičiantis formai urbanistinis kodas ar genotipas gali išlikti nepakitęs ir taip užtikrinti evoliucinę urbanistinės struktūros kaitą. Straipsnyje, remiantis istoriniais analogais, teigiamai įvertinus urbanistinio kodo utilitaraus užrašymo galimybes, pagrindinis dėmesys skiriamas kai kuriems kodo aspektams tirti ir jų kaitai įvertinti. Kaip tyrimų poligonas naudojamas istorinis Kauno centras – miesto savasčiai svarbi ir architektūriniu požiūriu radikaliai nepakeista miesto dalis. Tyrimų rezultatai atskleidžia įvykusius didelius teritorijos urbanistinio genotipo pokyčius ir kartu patvirtina vieną iš tyrimo pradžioje padarytų prielaidų: miestui kaip kompleksiškai sistemai gali būti būdingas „drugelio efektas“ – ir nedideli pakeitimai fenotipe gali sukelti gana dideles mutacijas genotipe.


Reikšminiai žodžiai: urbanistinis genotipas ir fenotipas, miestas, miesto kodas, urbanistinis kodas, erdvės sintaksė, Kaunas.


First Publish Online: 22 May 2013

Keyword : genotype and phenotype, urban code, space syntax, Kaunas

How to Cite
Zaleckis, K., & Matijošaitienė, I. (2011). Urbanistinis genotipas: kai kurie aspektai ir jų kaitos tyrimai. Journal of Architecture and Urbanism, 35(2), 73-81. https://doi.org/10.3846/tpa.2011.09
Published in Issue
Jun 30, 2011
Abstract Views
491
PDF Downloads
355
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.