Share:


Menas viešosiose miesto erdvėse: kūrėjo, užsakovo ir publikos vertybių sandraugos klausimas

    Elona Lubytė Affiliation

Abstract

Public urban spaces reflect the values of society (authors, customers and the public). During transition from the soviet state-planned economy towards market-driven relations, or, in other words, moving from the politically-determined way towards a democratic variety of creative expression, a system of centralized state contracts is being substituted by a more liberal way of contracting works of art in public spaces.


As a consequence, nowadays a public urban space should turn into a platform for representation of various artistic programs that are based on different world outlook values. However, in so far, relations between the authors of various artistic programs, their contracting authorities, and the public are undergoing rather the stage of “cold war” than democratic tolerance (those who are not with us are against us).


While examining the reasons of this phenomenon by research methodologies of social sciences (marketing, management), including PEST, SWOT, case analyses, the paper discusses links of the world outlook values of the author, customer and the public with expression of the contemporary sculpture in public urban spaces (starting with monumental representation and moving towards the site-specific art objects and socially engaged art). To this end, the focus is turned to the reasons of contradictions between values in various contemporary artistic programs and partnership patterns (post-soviet, liberal, new left-wing, learning from Las Vegas, political appropriation).


Santrauka


Viešosios miesto erdvės atspindi vertybines visuomenės (kūrėjo, užsakovo ir publikos) nuostatas. Pereinant iš sovietmečio planinės ekonomikos į rinkos santykius, nuo politiškai reglamentuotos link demokratinės kūrybinės raiškos įvairovės, centralizuotą valstybinių užsakymų sistemą keičia liberalesnė meno kūrinių viešosiose erdvėse užsakymo sistema. Todėl šiandien viešoji miesto erdvė turėtų tapti skirtingų pasaulėžiūrinių vertybinių meninių programų pateikimo platforma. Tačiau kol kas santykiams tarp skirtingų meninių programų kūrėjų, užsakovų ir publikos būdinga ne demokratinė tolerancija, o šaltojo karo (kas ne su mumis, tas prieš mus, t. y. mūsų priešas) pozicija. Ieškant šio reiškinio priežasčių, pasitelkus socialinių mokslų (vadybos, marketingo) tyrimų metodus (PEST, SSGG, stebėjimą ir atvejų analizę), pranešime aptariamos kūrėjo, užsakovo ir publikos pasaulėžiūrinių vertybių sąsajos su šiuolaikinės skulptūros viešosiose miesto erdvėse raiška (nuo monumentalios reprezentacijos link skirtų konkrečiai vietai meno objektų (site-specific art object) ir socialiai angažuotos (socially engaged) kūrybos). Tuo tikslu sutelkiamas dėmesys į skirtingų nūdienos meninių programų ir partnerystės modelių (jie yra tokie: posovietinis, liberalus, naujosios kairės, mokymosi iš Las Vegaso, politinės apropriacijos) vertybių prieštarų priežastis.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: menas viešosiose miesto erdvėse, kūrėjas, užsakovas, publika, posovietinis, liberalus, naujosios kairės, mokymosi iš Las Vegaso, politinės apropriacijos modeliai.

Keyword : art in public urban space, author, customer, the public, post-soviet, liberal, new left-wing, learning from Las Vegas, political appropriation

How to Cite
Lubytė, E. (2011). Menas viešosiose miesto erdvėse: kūrėjo, užsakovo ir publikos vertybių sandraugos klausimas. Journal of Architecture and Urbanism, 35(1), 38-50. https://doi.org/10.3846/tpa.2011.05
Published in Issue
Mar 31, 2011
Abstract Views
377
PDF Downloads
365