Share:


Some aspects of the formation of pedestrian streets and zones in the new public spaces of urban centre

Abstract

Nowadays in urban centres, especially in old towns full of cars, the surroundings became noisy, polluted by gas, the beauty of architecture choked up, and a human being started feeling insecure and uncomfortable. This situation forces resolute actions to be taken. One of them – to oust cars from city centre and old town and form new public spaces there: pedestrian streets and even entire pedestrian zones. Therefore, this article examines evolution of formation of architectural environment of the pedestrian zones, their organization and realization abroad as well as our country's practical achievements and peculiarities. Spaces and their main components are examined in detail: the street size, greenery, small architecture and street design objects which form architectural environment. The main streets and pedestrian zones are presented in conclusions.


Article in Lithuanian.


Miesto centro naujų viešųjų erdvių – pėsčiųjų gatvių ir zonų – kūrimo kai kurie aspektai


Santrauka. Šiandieninių miestų centruose, ypač senamiesčiuose, užtvindytuose automobilių, aplinka tapo triukšminga, oras užterštas, apstatymo architektūros grožis nustelbtas, o jų gyventojai ir lankytojai pasijuto nesaugiai ir diskomfortiškai. Ši situacija verčia imtis ryžtingų veiksmų. Vienas iš jų – išstumti automobilius iš miesto centro, senamiesčio branduolio ir kurti jame naujas viešąsias erdves: pėsčiųjų gatves ar net ištisas pėsčiųjų zonas. Todėl darbe nagrinėjami jų architektūrinės aplinkos formavimosi raida, organizavimo ir realizavimo užsienyje bei Lietuvoje praktikos pasiekimai ir ypatumai. Detaliau nagrinėjami pėsčiųjų gatvių ir pėsčiųjų zonų architektūrinę aplinką formuojančios erdvės ir pagrindinai jų komponentai: gatvės erdvės dydis, želdiniai, mažosios architektūros ir gatvės dizaino objektai. Išvadose pateikiami apibendrinimai: miesto pėsčiųjų gatvių ir pėsčiųjų zonų projektavimo pagrindiniai uždaviniai.


Reikšminiai žodžiai: pėsčiųjų gatvė, pėsčiųjų zona, pėsčiųjų gatvės architektūrinė aplinka, gatvės dizainas.

Keyword : city society, public space, pedestrian street, pedestrian zone, architectural environment of pedestrian street, street space, street design

How to Cite
Jakovlevas-Mateckis, K. (2013). Some aspects of the formation of pedestrian streets and zones in the new public spaces of urban centre. Journal of Architecture and Urbanism, 36(4), 252-263. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.752928
Published in Issue
Jan 2, 2013
Abstract Views
426
PDF Downloads
294
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.