Share:


Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine

    Vytautas Dubra Affiliation
    ; Jonas Abromas Affiliation

Abstract

Intensive summer rain showers in 2005 and 2007 caused floods in most rivers of Lithuania. A large majority of the worst problems occurred in the basins of the Akmena-Danė and Minija rivers that are adjacent to the seashore. In many cases possible dangerous consequences can be avoided by predicting and forecasting spring floods caused by heavy rain or thawing snow. As a natural disaster, a high flood occurs unexpectedly and results in a rapid rise of river level, which can cause dam failure. It is especially evident when a high water level in the Baltic Sea caused by deep cyclones results in additional surplus of river level leading to extreme gauge readings in a theoretical aspect andto flooding of territories in a practical aspect.


The current research focuses on the consequences of the past, present and future possible dam failure cases in the Akmena-Danė river basin. Modeling of possible impact to other dam-protected reservoirs is also analyzed in together with some other processes, including extremely high river level raises, caused by storm water surges either from the sea or the coastal lagoon. Attention is paid to the territory planning problems, that occur in the flood risk area, with a particurlar focus on residential and recreational territories sustainable planning which plays an important role in the quality of natural surroundings of the man. Implementation of EU Floods Directive 2007/60/EC is dealt with as well.


Santrauka


Intensyvios liūtys 2005 ir 2007 m. vasaromis sukėlė potvynius daugelyje Lietuvos upių. Dėl šių reiškinių daugiausia problemų iškilo Akmenos–Danės ir Minijos upių baseinuose, kurie yra labiausiai vakarinėje Lietuvos dalyje netoli Baltijos jūros. Pavasario potvyniai, kuriuos sukelia ilgai krintantys krituliai arba sniego tirpsmas, yra lengviau prognozuojami daugeliu atvejų lyginant su potvyniais, kylančiais kitais metų sezonais. Maksimaliai tikslus kintančių hidrometeorologinių sąlygų prognozavimas subalansuotai planuojamose ir eksploatuojamose teritorijose sukelia žymiai mažiau neigiamų pasekmių. Viena iš didesnių rizikų valdant upių baseinus yra netikėtų potvynių metu iškylanti hidrotechninių įrenginių ir statinių pažeidimų, o ypač avarijų hidromazguose grėsmė. Vakarinėje Lietuvos dalyje ši grėsmė yra dar didesnė, nes pavojus kyla ne tik iš pačių čia esančių upinių baseinų, bet ir iš Baltijos jūros, kurios patvankų į upių žiotis metu susidaro itin aukšti vandens lygiai, keliantys padidėjusią grėsmę teritorijoms, kurioms įtaką daro vandens lygio svyravimo zona.


Šiame darbe pateikti tyrimų rezultatai, apžvelgiantys buvusias praeities, dabarties bei galimas būsimas avarijų upių užtvankose pasekmes. Apžvalga yra pateikta kartu su modeliavimo duomenimis, kurių tikslas įvardinti svarbiausius veiksnius ir procesus, darančius įtaką aukštų vandens lygių atsiradimui upėse, kuriuos gali dar papildomai padidinti vandens patvankos iš jūros arba marių. Itin didelis dėmesys darbe skirtas teritorijų planavimo užliejamose zonose problematikai, iškiriant pirmiausia tuos teritorinius vienetus, kurių subalansuotas planavimas pirmiausia nulemia žmogų supančios aplinkos kokybę, t. y. gyvenamąsias ir rekreacines teritorijas.


Reikšminiai žodžiai: pajūrio upinis baseinas, jūrinė patvanka, užtvanka, potvynis, teritorijų planavimas, gyvenamoji teritorija, rekreacinė teritorija

Keyword : seaside river basin, seawater surge, dam, flood, territory planning, residence, recreation

How to Cite
Dubra, V., & Abromas, J. (2012). Flood risk and planning of recreational territories in the Akmena-Danė river basin of western Lithuania / Potvynių rizika ir rekreacinių teritorijų planavimas vakarų Lietuvos Akmenos–Danės upės baseine. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 99-106. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.700569
Published in Issue
Jul 3, 2012
Abstract Views
283
PDF Downloads
185