Share:


Complex revitalization of historically formed industrial territories in Kyiv in post-war recovery

    Nellya Leshchenko Affiliation
    ; Daryna Gulei Affiliation

Abstract

The article is aimed at considering revitalization as a complex renewing method and a component of the complex process of restorative-reconstructive transformations of the historical urban environment. The effectiveness of complex revitalization with the involvement of various restoring and renewing methods has been proven. It allows at different system levels to revive and improve the quality of heterogeneous in terms of historical and architectural value and destruction of the historical urban environment, which usually includes the historically formed industrial territories. Such heterogeneity of the historical urban environment, reinforced over the last year by the devastating consequences of the war, today is characteristic of Kyiv and many cities of Ukraine, and therefore the proposed methodology is extremely relevant. The analysis of the experience of revitalizing former industrial territories of Lodz, as the most successful among the cities of Poland – the country with the closest historical, cultural, and architectural ties to Ukraine, is extremely valuable for pre-project studies of neglected and ruined historically formed industrial territories of Kyiv. The proposed concept of revitalizing degraded former industrial territories in Podil and on Radyshcheva Street in Kyiv has demonstrated the effectiveness of the proposed methodology.

Keyword : complex revitalization, historically formed industrial territories, degrees of value and destruction

How to Cite
Leshchenko, N., & Gulei, D. (2024). Complex revitalization of historically formed industrial territories in Kyiv in post-war recovery. Journal of Architecture and Urbanism, 48(1), 1–10. https://doi.org/10.3846/jau.2024.19337
Published in Issue
Jan 29, 2024
Abstract Views
211
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bald, K. (2002). Plansza XLIII: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi z 1993 r. Wydawnictwo Atlas Miasta Łodzi. http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-43.pdf

Bryx, M. (2009). Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast.

Guzik, R., & Domański, B. (2010). Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce. In Z. Ziobrowski (Ed.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce (pp. 21–30). Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast.

Kobylarczyk, J., Kuśnierz-Krupa, D., & Paprzyca, K. (2018). Art-klaster as the result of revitalization in the urban space. Urban Planning and Territorial Planning, 68, 236–246.

Kotlicka, J. (2012). Plansza LXIII: rozwój terenów przemysłowych Łodzi. Wydawnictwo Atlas Miasta Łodzi. http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/sup2/P-63.pdf

Kyiv-landuse. (2020). Rehuliuvannia, vykorystannia i zabudova terytorii Kyieva: heneralnyi plan Kyyeva do 2020 diyuchyy. Starodavnii Kyiv. http://kyiv-landuse.com/content/genplan-kieva-do-2020-r-diyuchiy#2

Leshchenko, N. A. (2020). Methodological foundations of the restorative-reconstructive transformations of the historical centers of small towns [Unpublished doctoral dissertation]. Kyiv National University of Construction and Architecture.

Leshchenko, N. (2022). Methodology of determining the genetic code of the city: A basis for restorative and reconstructive transformations in its historical center. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 69, 7–14. https://doi.org/10.48234/WK69GENETIC

Leshchenko, N. (2023). Methodology of determining the degree of damage to a historical city center for its comprehensive restorative and reconstructive transformation. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 76, 23–31. http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk76.pdf

Leshchenko, N., & Tovbych, V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 60, 51–58. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85094118461&partnerID=fpDjhFsn

Patora, P. (2013). Prof. Krzysztof Pawlowski bada I ochrania zespoly zabytkowe. Dziennik Lodzki. https://dzienniklodzki.pl/prof-krzysztof-pawlowski-bada-i-ochrania-zespoly-zabytkowe/ar/794048

Piech, M. (2002). Plansza XXVI: przemiany przestrzenne, gałęziowe i funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938–1999. Wydawnictwo Atlas Miasta Łodzi.

Ptaszycka-Jackowska, D. (2000). Odnowa miast – zarys problemu. In Z. Ziobrowski (Ed.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja – Odnowa miast (pp. 9–20). Wydawnictwo IGPiK.

Rybchinsky, О. V. (2017). The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine [Unpublished doctoral dissertation]. “L’viv Polytechnic” National University.

Senkovska, Ya. T. (2017). Functional and planning restructuring of the city’s industrial facilities territories (in the example of L’viv) [Unpublished doctoral dissertation]. “L’viv Polytechnic” National University.

Skalski, K. (2009). Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast.

Zashkilniak, L., & Krykun, M. (2002). Istoriia Polshchi: vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. Ivan Franko National University of L’viv.

Ziobrowski, Z. (2010). Rewitalizacja miast polskich jako sposob zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrownoważonego rozwoju: podsumowanie projektu. Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast.