Share:


Tabernakulis šiuolaikinių bažnyčių architektūroje

    Linas Krūgelis Affiliation

Abstract

At all times the Church was a protector and supporter of art. The most impressive masterpieces of various periods were made to convey the depth of religious thought, the contemplativity of a sacred space. The contemporary trends of architecture raise new challenges for a work of are appearing in a sacred space. A work of art in architecture of minimalism loses its primal importance, instead, laconic, sterile spaces and flats appear, and the canons of contemporary art, applied too much forthright, make the sacral function of a building closer to secular social functions. one of the most important and sacred elements of the interior space of a church is a tabernacle. At all times it was both the functional and visual hinge of a sacred space. This element in contemporary churches is revealed by various methods, and sometimes it is not valued at all considering long­lived traditions of liturgy. In some contemporary churches design of Eucharistic tabernacles is not fulfilled considering a long and rich tradition of sacred art and iconography. The composition of a tabernacle in a sacred space is also very important, which must be related with the whole compositional arrangement of a church building, but it is not always successfully accomplished by architects. It has a great importance in revealing the essence of a tabernacle meaning to church visitors. Therefore, in this paper examples of tabernacles of contemporary churches in Lithuania and foreign countries are reviewed and analysed.


Santrauka


Bažnyčia visais laikais buvo pasaulietinio meno globėja ir rėmėja. Įstabiausi įvairių epochų šedevrai sukurti siekiant perteikti religinės minties gilumą, sakralios erdvės kontempliatyvumą. Šiuolaikinės architektūros tendencijos kelia naujus iššūkius dailės kūrinio atsiradimui sakralinėje erdvėje. Minimalizmo architektūroje dailės kūrinys nebetenka savo pirmykštės svarbos, jo vietą užima lakoniškos, sterilios erdvės ir plokštumos. o pernelyg tiesmukai taikomi šiuolaikinio meno kanonai sakralinę pastato funkciją priartina prie sekuliarių visuomeninių funkcijų. Vienas iš svarbiausių ir sakraliausių bažnyčios vidaus erdvės elementų yra tabernakulis. Visais laikais tai buvo ir funkcinė, ir vizualinė sakralios erdvės ašis. Šiuolaikinėse bažnyčiose šis elementas yra įprasminamas įvairiais metodais, o kartais ir visai neįvertinamas, paminant ilgametes liturgijos tradicijas. Kai kuriose šiuolaikinėse bažnyčiose dėl atsainaus požiūrio į kulto tradiciją, simboliką, ikonografiją kuriami abejotinos meninės vertės tabernakuliai. Labai svarbus yra ir tabernakulio įkomponavimas bažnyčios erdvėje, kompozicinių ryšių su kitais sakralios erdvės elementais sukūrimas. Nuo to priklauso tabernakulio reikšmės atskleidimas bažnyčių lankytojams. Todėl straipsnyje apžvelgiami ir analizuojami Lietuvos ir užsienio šalių šiuolaikinių bažnyčių tabernakulių meninės formos ir erdvinio komponavimo pavyzdžiai.


Reikšminiai žodžiai: tabernakulis, altorius, bažnyčia, architektūra, sakralumas, liturgija, menų sąveika.

Keyword : tabernacle, altar, church, liturgy, architecture, sacrality, interelationship of arts

How to Cite
Krūgelis, L. (2010). Tabernakulis šiuolaikinių bažnyčių architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism, 34(5), 305-319. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.29
Published in Issue
Dec 27, 2010
Abstract Views
91
PDF Downloads
134
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.