Share:


Menai architektūroje: nuo dermės iki dekonstrukcijos

    Gintaras Čaikauskas Affiliation

Abstract

The paper presents a review of the development of arts interaction, referring to actual soviet and contemporary examples. Continuously growing conceptual confrontation of context, concept and public opinion is discussed. Summing up the experience reported in projects, characteristic patterns of events are formulated, emergence of artistic ideas, harmony and confrontation between the origins of architecture and art, and a new artifact quality are highlighted as well as analytical findings and recommendations are presented in the paper.


Santrauka


Straipsnyje pateikiama menų sąveikos raidos apžvalga, remiantis konkrečiais sovietinių metų bei šiuolaikiniais pavyzdžiais, nagrinėjamas vis didėjantis konceptualusis susipriešinimas tarp konteksto, koncepcijos ir visuomeninės sampratos. Apibendrinant projektų patirtis, formuluojami charakteringi reiškinių dėsningumai, išryškinamos meninių idėjų atsiradimo prielaidos, architektūros bei dailės pradų dermė ir priešprieša, nauja artefaktų kokybė, formuluojamos analitinės išvados ir pasiūlymai.


Reikšminiai žodžiai: menų sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis menas, dekonstrukcija, priešprieša.

Keyword : interaction of arts, traditional and contemporary art, deconstruction, confrontation

How to Cite
Čaikauskas, G. (2010). Menai architektūroje: nuo dermės iki dekonstrukcijos. Journal of Architecture and Urbanism, 34(5), 243-251. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.23
Published in Issue
Dec 27, 2010
Abstract Views
89
PDF Downloads
27
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.