Share:


Architektūros ir dailės sąveikos naujosios tendencijos

    Algimantas Mačiulis Affiliation

Abstract

This paper deals with new interaction trends between architecture and arts, also trying to answer a question whether the location of artwork in contemporary architecture has changed. In today”s variety of artistic and stylistic tools in architecture, artists are looking for new means of expression, non­traditional ways of arrangement of their artwork. They started making there­dimensional stained­glass pieces from fragmented thick glass blocks and thin colored glass by placing them freely in interior spaces. Abandoning traditional plane tapestry, artists make spatial compositions out of yarn. The form of murals and their place in architecture have been changing. New meanings are sought for modern plastic art as the traditional understanding of sculpture has been redefined. Sculptures are placed in unusual places, such as under bridges, on roofs of residential houses, etc. New expression means, such as the so­called Earth Art and others are used. Installations are applied in architecture, urban areas and alterative spaces (abandoned buildings, unrepresentative urban areas, etc.). Discussions are held whether graffiti should be considered an art, way of artistic self­expression or simple impairment of walls and fences emphasizing illegality and secrecy as an essential feature of graffiti.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos architektūros ir dailės sąveikos naujos tendencijos, analizuojama, ar keičiasi dailės kūrinių dislokacija šiuolaikinėje architektūroje. Architektūroje vyraujant meninių, stilistinių priemonių įvairovei, dailininkai ieško naujų meninės raiškos priemonių, netradicinio dailės kūrinių įkomponavimo. Pradėta kurti erdvinius vitražus iš skaldytų storo stiklo blokų ir plono spalvoto stiklo, juos laisvai derinant interjero erdvėje. Dailininkai, atsisakę tradicinio plokštuminio gobeleno, kuria erdvines kompozicijas iš siūlų. Keičiasi sieninės tapybos kūrinių forma, jų vieta architektūroje. Moderniajai plastikai siekiama suteikti naujų prasmių, keičiasi tradicinė skulptūros samprata. Skulptūros statomos neįprastose vietose – po tiltais, ant gyvenamųjų namų stogų ir pan. Naudojamos naujos meninės raiškos priemonės, pvz., vadinamasis „žemės menas“ ir kt. Kuriamos instaliacijos architektūroje, miesto plotuose, daugiausia alternatyviose erdvėse – apleistų pastatų patalpose, neišvaizdžiose miesto vietose. Svarstoma, ar grafitai (ital. graffiti) yra kūryba, meninės raiškos būdas ar paprasčiausia sienų, tvorų teplionė, pabrėžiama grafito ypatybė – nelegalumas, slaptumas.


Reikšminiai žodžiai: vitražai – stiklo erdvinės struktūros, erdvinis gobelenas, sienų tapyba, modernioji plastika, „žemės menas“, instaliacijos, grafitai, miesto viešoji erdvė.

Keyword : stained­-glass, three dimensional structure, threedimensional tapestry, wall painting, modern plastic art, land art, installations, graphite, urban public space

How to Cite
Mačiulis, A. (2010). Architektūros ir dailės sąveikos naujosios tendencijos. Journal of Architecture and Urbanism, 34(5), 235-242. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.22
Published in Issue
Dec 27, 2010
Abstract Views
106
PDF Downloads
84
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.