Share:


Influence of the systematised co-ordinates inaccuracies on evaluations of deformation indexes of the Earth crust

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta Puzienė Affiliation
    ; Arminas Stanionis Affiliation

Abstract

When mapping the area of Lithuania, place-names presented by linguists or given in documents are used. The spelling differences of these names in different sources and over-generalised locations cause the importance of localisation specification and choice of spelling for cartographers. A signal map prepared by cartographers must be reviewed by a specialist of Lithuanian language. But we cannot avoid mistakes in maps because of the linguists’ incompetence to perform the localisation of small hydronyms. This paper includes a specific material about place-names in different sources.

Article in Lithuanian.

Koordinačių sistemingųjų paklaidų įtaka žemės plutos deformacijų rodiklių įverčiams

Santrauka. Išnagrinėta sistemingųjų koordinačių paklaidų įtaka Žemės plutos deformacijų tenzoriams ir svarbiausiems deformacijų rodikliams, kai deformacijų rodikliai pagal geodezinius matavimus apskaičiuojami baigtinių elementų metodu. Gautos formulės paklaidų įtakai apskaičiuoti esant įvairiems tiesiniams sistemingųjų paklaidų kaupimosi modeliams. Teoriniai sprendimai patikrinti skaičiuojamaisiais eksperimentais. Nustatyta, kad pastovios koordinačių paklaidos deformacijų tenzoriams ir deformacijų rodikliams įtakos neturi. Bet kokios tiesiškai nuo punktų padėties priklausančios sistemingosios koordinačių paklaidos turi įtakos deformacijų tenzorių elementų ir deformacijų rodiklių įverčiams, tačiau deformacijų pokyčiai nagrinėjamoje teritorijoje išlieka tokie patys kaip ir be sistemingųjų paklaidų.

Raktažodžiai: baigtinių elementų metodas, sistemingosios koordinačių paklaidos, didžiausias santykinis pailgėjimas, dilatacija, baigtinio elemento posūkis.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : finite element method, systematic coordinate errors, maximum relative elongation, dilation, finite element turning

How to Cite
Zakarevičius, A., Puzienė, R., & Stanionis, A. (2012). Influence of the systematised co-ordinates inaccuracies on evaluations of deformation indexes of the Earth crust. Geodesy and Cartography, 31(1), 32-37. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636662
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
292
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.