Share:


Dynamic properties of aircraft components at real constraints

    Igor Pavelko Affiliation
    ; Vitalijs Pavelko Affiliation

Abstract

The basic purpose of this article is consideration of the problems connected with the application of a method of concentrated weights in the tasks of mechanical system dynamics with non‐classic internal and external constraints. The method of concentrated weights is a convenient method to analyse the dynamic properties of elastic mechanical systems. It has relative simplicity of definition of the parameters of the equivalent discrete system and clearness of computing algorithms and provides comprehensible accuracy of definition of the lowest natural frequencies. A doubtless advantage of the method is its convenience of modelling non‐classic constraints of fastening and internal constraints between elements of complex systems. Such problems arise when making decisions about the practice tasks of the analysis of the dynamics of real systems. The method is used for the analysis of vibrations of a beam with variable parameters at the presence of elastic supporting of the beam and attached additional concentrated weight.


Orlaivio komponentų dinaminės savybės esant realiems apribojimams


Santrauka. Pagrindinis straipsnio tikslas – analizuoti atskiras problemas, susijusias su koncentruotų masių metodu mechaninių sistemų dinamikos uždaviniuose su neklasikiniais vidiniais ir išoriniais ryšiais. Koncentruotų masių metodu yra patogu analizuoti tamprių mechaninių sistemų dinamines savybes. Šio metodo savybės yra tokios: ekvivalentinės diskrečios sistemos parametrų paprastas nustatymas; aiškus skaičiavimo algoritmas; pakankamai tikslus laisvųjų virpesių žemo dažnio nustatymas. Modeliuojant neklasikinius vidinius ir išorinius elementų ryšius sudėtingoje mechaninėje sistemoje išryškėja neabejotini metodo privalumai. Tokios problemos iškyla analizuojant realias dinamines sistemas. Šių tyrimų metu metodas buvo panaudotas analizuoti sraigtasparnio sijos virpesius, kai kinta tampraus įtvirtinimo ir tampriai pritvirtintos koncentruotos masės parametrai.


Reikšminiai žodžiai: orlaivio komponentai, dinamika, neklasikinis ryšys.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : aircraft component, dynamics, non-classic constraint

How to Cite
Pavelko, I., & Pavelko, V. (2008). Dynamic properties of aircraft components at real constraints. Aviation, 12(4), 113-117. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.113-117
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
323
PDF Downloads
132
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.