Share:


Inspection program development for fatigue crack growth model with two random parameters

Abstract

To keep the fatigue failure probability of an aircraft fleet at or below a certain level, an inspection program is appointed to discover fatigue cracks before they decrease the residual strength of some structurally significant item of the airframe lower than the level allowed by regulations. In this article, the p‐set function for random vector, which, in fact, is a generalization of p‐bound for random variable, and minimax approach to the problem of inspection number choice are used. It is supposed that the exponential approximation of a fatigue curve with two random parameters can be used in the interval when the fatigue curve becomes detectable and then grows to critical size. For estimation of distribution parameters, results of an approval test are used. A numerical example is given.


Apžiūrų programos kūrimas nuovargio plyšio augimo modeliui su dviem atsitiktiniais parametrais


Santrauka. Šiame tyrime nagrinėtas apžiūrų, skirtų surasti nuovargio įtrūkimus jėginiuose elementuose iki liekamojo stiprumo sumažėjimo žemiau leistinos ribos, programos planavimas. Čia apžiūrų skaičiui nustatyti buvo naudojamas mini-maksimalus statistinis sprendinys ir atsitiktinio vektoriaus p-aibės sąvoka, kuri yra atsitiktinio vektoriaus p-ribos apibendrinta sąvoka. Taikyta prielaida, kad nuovargio įtrūkimo didėjimo kreivę galima aproksimuoti eksponentiškai laiko intervale nuo to momento, kai plyšys tampa matomas ir iki kritinio dydžio. Parametrų pasiskirstymo įvertinimui naudoti bandymo rezultatai. Daroma prielaida, kad jei bandymo rezultatai yra nepatenkinami, tuomet turi būti ruošiamas naujas, labai pagerintas bandomojo gaminio projektas. Pateikti ir skaitiniai pavyzdžiai.


Reikšminiai žodžiai: p-aibės sąvoka, mini-maksimalus sprendinys, apžiūrų programa, aprobavimo testas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : p-set function, minimax approach, inspection program, and approval test

How to Cite
Paramonov, Y., & Kuznetsov, A. (2008). Inspection program development for fatigue crack growth model with two random parameters. Aviation, 12(2), 33-40. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.33-40
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
312
PDF Downloads
187
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.