Share:


Error analysis of the inertial measurement unit

    František Adamcík Affiliation

Abstract

The paper describes the results of error analysis of the new inertial measurement unit ADIS16364 produced by Analog Devices. This error analysis concerns stochastic sensor errors identified by the Allan variance method. In order to improve the performance of the inertial sensors, the users are keen to know more details about the noise components in each axis for a better modelling of the stochastic parts to improve the navigation solution. The main contribution of this paper is to present data necessary for further inertial sensors signal processing by means of Kalman filtering.


Inercinio matavimų bloko klaidų analizė


Santrauka. Straipsnyje pateikiami naujojo inercinio matavimų bloko ADIS16364 klaidų analizės rezultatai. Aprašyta klaidų analizė yra susijusi su stochastinio jutiklio klaidomis, nustatytomis Allano variacijos metodu. Siekiant pagerinti inercinių jutiklių našumą, naudotojai yra linkę daugiau sužinoti apie kiekvienoje ašyje esančius komponentus, kad būtų pagerintas stochastinių dalių modeliavimas bei rasti pažangesni navigacijos sprendimai. Šiuo darbu siekiama pristatyti duomenis, kurie yra reikalingi tolimesniam inercinių jutiklių signalų apdorojimui panaudojant Kalmano filtravimą.


Reikšminiai žodžiai: inercinis matavimo blokasklaidų analizėAllano variacijainercinio jutiklio klaidos.


First published online: 14 Apr 2011

Keyword : inertial measurement unit, error analysis, Allan variance, inertial sensor errors

How to Cite
Adamcík, F. (2011). Error analysis of the inertial measurement unit. Aviation, 15(1), 5-10. https://doi.org/10.3846/16487788.2011.566311
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
307
PDF Downloads
714
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.