Share:


The analysis of chemical kinetics equations with time delay

    D. Švitra Affiliation
    ; R. Retkute Affiliation

Abstract

The stability analysis of one mathematical model of isolated population is given. The delays have been incorporated into equations.


Cheminės kinetikos lygčių su vėluojančiu argumentu analizė


Santrauka. Nagrinėjama atskiros populiacijos matematinio modelio asimptotika. Ji remiasi charakteringojo kvazipolinomo šaknų analize. Surastos sąlygos, kada sprendinys artėja prie stacionaraus taško monotoniškai, osciliuodamas. Suformuluota teorema apie bifurkacijos taškus.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Švitra, D., & Retkute, R. (2000). The analysis of chemical kinetics equations with time delay. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 175-180. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637140
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
323
PDF Downloads
294
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.