Share:


Multicomponent iterative method for solving two‐dimensional heat transfer equation on moving grids

    S. Sytova Affiliation

Abstract

A multicomponent iterative method of domain decomposition on adaptive grids for solution of two‐dimensional heat transfer equation is proposed. The adaptive grid is constructed in curvilinear space where Cartesian grid is non‐stationary and depends on the solution behavior. In curvilinear space the initial two‐dimensional heat transfer equation is converted to the system of nonlinear parabolic equations with mixed derivatives, a source and convective transfer.


Dvimatinės šilumos laidumo lygties sprendimas judančiuose tinkluose daugiakomponentiniu
iteraciniu metodu


Santrauka. Darbe nagrinėjamas daugiakomponentinis iteracinis metodas, kuriuo sprendžiamas dvimatis šilumos laidumo uždavinys. Naudojamas adaptyvus diskretusis tinklas ir skaičiavimo sritis skaidoma į atskiras nepriklausomas dalis. Adaptyvusis tinklas konstruojamas kreivinėse koordinatėse ir jis priklauso nuo uždavinio sprendinio. Po transformacijos gaunama netiesinių skirtumų lygčių sistema tenkinanti paraboliškumo sąlygą. Lygtyje atsiranda nariai su mišriomis išvestinėmis, konvekcijos nariai ir šilumos šaltiniai. Gautoji lygčių sistema sprendžiama panaudojant srities skaidymo ir daugiakomponentinių iteracinių metodų kombinaciją.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Sytova, S. (2000). Multicomponent iterative method for solving two‐dimensional heat transfer equation on moving grids. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 164-174. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637139
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
319
PDF Downloads
242
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.