Share:


Difference schemes of high order accuracy for mathematical physics problems in arbitrary domains

    P. P. Matus Affiliation
    ; A. N. Zyl Affiliation

Abstract

In the present paper the difference schemes of high order accuracy for two‐dimensional equations of mathematical physics in an arbitrary domain are constructed. The computational domain is covered by a uniform rectangular grid. The second order accuracy of local approximation by spatial variables is achieved near‐boundary nodes. No increase of a standard grid scheme template is required. A priori estimates of the stability are obtained.


Didelio tikslumo baigtinių skirtumų schemos


Santrauka. Darbe nagrinėjami matematines fizikos uždaviniai, kai apibrėžimo srities kontūras yra bet kokia glodi uždara kreivė. Ši sritis pakeičiama tolygiu stačiakampiu tinklu. Panaudojant specialias aproksimavimo formules ir pasienio taškuose aproksimacijos paklaidos eilė yra antroji. Svarbi naujojo algoritmo savybė yra tai, kad visuose taškuose naudojamas toks pat diskrečiojo tinklo šablonas. Įrodomi aprioriniai stabilumo įverčiai ir įvertinamas diskrečiojo sprendinio konvergavimo greitis. Pateikti skaičiavimo eksperimento, kuriame naujoji schema palyginama su dviem kitomis žinomomis baigtinių skirtumų schemomis, rezultatai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Matus, P. P., & Zyl, A. N. (2000). Difference schemes of high order accuracy for mathematical physics problems in arbitrary domains. Mathematical Modelling and Analysis, 5(1), 133-142. https://doi.org/10.3846/13926292.2000.9637136
Published in Issue
Dec 15, 2000
Abstract Views
327
PDF Downloads
251
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.