Share:


Multistep degenerate matrix method for ordinary differential equations

    T. Cirulis Affiliation
    ; D. Cirule Affiliation
    ; O. Lietuvietis Affiliation

Abstract

Two of the simplest general schemes of the degenerate matrix method in the multistep mode are considered. The stability function for these methods is computed by the residue theory in the complex plane. Performances of uniformly and nonuniformly distributed nodes in the standardized interval are compared.


Daugiažingsnis išsigimusios matricos metodas paprastosioms diferencialinėms lygtims


Santrauka. Pasiūlytas skaitinis metodas paprastosioms diferencialinėms lygtims su pradinėmis sąlygomis spręsti. Išvestinėms aproksimuoti taikoma matrica, kuri nėra reguliarioji. Tai paaiškina metodo pavadinimą. Metodo stabilumui tirti taikoma kompleksinių funkcijų rezidumų teorija. Išnagrinėti atvejai, kai nepriklausomą kintamąjį atitinkantys skaičiavimo schemos mazgai yra paskirstyti intervale kaip tolygiai, taip ir netolygiai. 


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : -

How to Cite
Cirulis, T., Cirule, D., & Lietuvietis, O. (2001). Multistep degenerate matrix method for ordinary differential equations. Mathematical Modelling and Analysis, 6(1), 58-67. https://doi.org/10.3846/13926292.2001.9637145
Published in Issue
Jun 30, 2001
Abstract Views
321
PDF Downloads
131
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.