Share:


Experimental research of fat separation from paper

Abstract

The article analyzes the separation of fats from paper waste packaging. The method is based on interaction with boiling water and greaseproof paper. The cooking process is considered the formation of emulsions according to different slots. The research data are presented and discussed obtained from the analysis of ready-made samples. 20 different fat-coated paper samples have been prapared for research. Ten of them have been selected for printing paper, and another dozen cartons. The half of the samples analyzed are covered with vegetable fat, the remaining samples are vegetable fat. It was found that the carton samples were less opposed to the separation of fat. During the experiment, it was determined that by cooking the cardboard samples coated with olive oil for 5 minutes, 30% of the total fat content was removed. The most effective samples of this type were heated for a long time.


Article in Lithuanian.


Riebalų atskyrimo nuo popieriaus eksperimentiniai tyrimai


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas riebalų atskyrimas nuo popieriaus pakuočių atliekų. Metodas remiasi verdančio vandens ir riebalų sąveika su suterštu popieriumi. Nagrinėjamas virimo procesas, emulsijų susidarymas atsižvelgiant į skirtingus laiko tarpsnius. Pateikiami ir aptariami tyrimų duomenys, kurie gauti išnagrinėjus pasiruoštus mėginius. Iš viso pasiruošta 20 skirtingų riebalais padengto popieriaus pavyzdžių. Dešimčiai iš jų pasirinktas spausdinimo popierius, kita dešimtis – kartonas. Pusė analizuojamų mėginių padengti augalinių riebalų sluoksniu, likę mėginiai – gyvulinių riebalų sluoksniu. Pastebėta, kad kartono mėginiai mažiau priešinosi riebalų atskyrimui. Nustatyta, kad, 5 min. virinant kartono mėginius, padengtus alyvuogių aliejumi, pasišalino 30 % viso riebalų kiekio. Efektyviausia tokio tipo mėginius virti ilgą laiką, nes, panardinus mėginius 15 min. į verdantį vandenį, pasišalino daugiau nei pusė buvusių riebalų kiekio – 55 %.


Reikšminiai žodžiai: atliekos, emulsija, popierius, popieriaus pakuotės, riebalai, šiluma, vanduo, virimas.

Keyword : waste, emulsion, paper, paper packaging, grease, heat, boilling

How to Cite
Pačekajūtė, M., & Bazienė, K. (2019). Experimental research of fat separation from paper. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.7067
Published in Issue
Feb 1, 2019
Abstract Views
3006
PDF Downloads
331
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Allen, Jr. L. V. (2008). The art science and technology of pharmaceutical compounding (569 p.). Washington: American Pharmaceutical Association.

Biotecha. (2013). Mėginių paruošimas ir apdorojimas. Prieiga per internetą: http://www.biotecha.lt/meginiu-paruosimas-ir-apdorojimas

Garynevillegasm. (2018). Fizinės ir cheminės riebalų savybės. riebalų priėmimas ir jų cheminės savybės. Prieiga per internetą: https://lt.garynevillegasm.com/obrazovanie/79668-fizicheskie-i-himicheskie-svoystva-zhirov-poluchenie-zhirov-i-ih-himicheskie-svoystva.html

Grigaliūnienė, S. (2015). Spaudinių ant popieriaus kaip kompozicinių medžiagų savybių tyrimas (daktaro disertacija). Vilnius: Technika. https://doi.org/10.20334/2345-M

Herrera, A. L. (2012). Analytical techniques for studying the physical properties of lipid emulsions. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3256-2https://doi.org/10.20334/2345-M

Kauno „Santaros“ gimnazijos VMA. (2018). Organinė chemija (11 kl.). Prieiga per internetą: https://santara.vma.liedm.lt/mod/page/view.php?id=312

Kauno RATC. (2013). Rūšiavimo svarba. Prieiga per internetą: http://www.kaunoratc.lt/lt/gyventojams/rusiavimo-svarba

Sidaravičius, D. J. (2012). Spausdinimo medžiagos: laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika.

Žaliasis taškas. (2016). Pakuočių rūšys. Prieiga per internetą: http://www.zaliasistaskas.lt/pakuociu-rusys.html