Share:


Augmented reality technology: application fields and communicative aspects

Abstract

In this article the augmented reality technology, its definitions,conception, application fields and its communicative aspects are analysed. Used research method – analysis and generalization of scientific literature. The main characteristics and conceptions of augmented reality are presented, also its unique communicative features emphasized, which can improve communication process. Analysis and generalizations presented in this article can be useful for the organizations seeking innovative communication solutions.

Article in Lithuanian.Papildytos realybės technologija: taikymo sritys ir komunikaciniai aspektai

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama papildytos realybės (PR) technologija (angl. augmented reality), jos apibrėžtis, samprata, taikymo sritys ir komunikaciniai aspektai. Darbe taikomas tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas. Analizėje išskiriamos papildytos realybės charakteristikos, pateikiama samprata, akcentuojamos unikalios jos komunikacinės savybės, kurios gali padėti efektyviai vykdyti komunikacinius procesus. Straipsnyje pateikiama analizė gali būti naudinga įvairioms organizacijoms, ieškančioms inovatyvių komunikacijos sprendimų.

Reikšminiai žodžiai: papildyta realybė, papildytos realybės technologija, naujosios medijos, komunikacija.

Keyword : augmented reality, augmented reality technology, new media, communication

How to Cite
Viršilaitė, R., & Davidavičienė, V. (2017). Augmented reality technology: application fields and communicative aspects . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 258-265. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1015
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
740
PDF Downloads
1144
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.