Share:


The international trade pattern of Lithuanian metalworking sector

Abstract

Many international trade theories have been created until nowadays. However, not so much of real life cases were analysed in order to check their validity. The goal of this paper is to analyse Lithuanian metalworking sector in order to define whether any of international trade theories explain its international trade’s pattern. In order to reach the goal scientific literature analysis was made to gain knowledge about different international trade theories. The analysis of other author’s works in this field was made as well as statistical data of Lithuania’s metalworking sector analyzed. The findings show that the metalworking sector follows some of the modern as well as classical international trade theories.

Article in English.Lietuvos metalo apdirbimo sektoriaus tarptautinės prekybos modelis

Santrauka

Šiandieniame pasaulyje egzistuoja daug tarptautinės prekybos teorijų. Tačiau jų tinkamumas ir pritaikymo galimybės vienai ar kitai pramonės šakai yra retai analizuojamas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos metalo apdirbimo sektorių siekiant nustatyti, ar kuri nors tarptautinės prekybos teorija paaiškina sektoriaus prekybos modelį. Norint pasiekti tikslą buvo atlikta mokslinės literatūros analizė apie tarptautinės prekybos teorijas,išanalizuoti kitų autorių darbai šia tema bei išanalizuoti statistiniai Lietuvos metalo apdirbimo sektoriaus duomenys. Tyrimo rezultatai rodo, kad metalo apdirbimo sektoriaus modelis gali būti paaiškinamas tiek klasikinėmis, tiek šiuolaikinėmis tarptautinės prekybos teorijomis.

Reikšminiai žodžiai: tarptautinės prekyba, prekybos modelis, santykinis pranašumas, naujoji prekybos teorija, prekyba šakos viduje, tarpšakinė prekyba, Grubel-Lloyd indeksas, metalo apdirbimo sektorius.


 

Keyword : international trade, trade pattern, comparative advantage, New Trade Theory, intra-industry trade, inter-industry trade, Grubel-Lloyd index, metalworking sector

How to Cite
Orlavičienė, G., & Vilys, M. (2017). The international trade pattern of Lithuanian metalworking sector . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 243-250. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1019
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
472
PDF Downloads
570
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.