Share:


Investment portfolio formation using multi-criteria evaluation method MULTIMOORA

Abstract

Information that has to be analyzed by investors is complicated and can be interpreted differently by different people, which is why choosing what should be added to the investment portfolio is complicated task. Complexity grows substantially when there are more alternatives to choose from. Multi – criteria evaluation method can be used to choose the best alternatives. Multi–criteria evaluation method MULTIMOORA is not subjective because there is no need to decide ratio of any given variable that is evaluated. MULTIMOORA consists of: formation of ratio system, application of multi – criteria evaluation method as well as investment evaluation and ranking. Purpose of this article is to apply multi – criteria evaluation method MULTIMOORA for the formation and management of investment portfolio from stocks of the Baltic stock market companies. Methods used in the analysis for the article: analysis of scientific literature, statistical analysis, organization and comparison of data, idealization, calculations of MULTIMOORA.

Article in Lithuanian.


Daugiakriterio vertinimo metodo Multimoora taikymas investicijų portfeliui sudaryti

Santrauka

Informacija, kurią turi išsianalizuoti investuotojai, yra paini, ją galima interpretuoti įvairiai, todėl investicijų, kurias verta įtraukti į portfelį, parinkimas yra kompleksiškas sprendimas. Kompleksiškumas išauga daugėjant alternatyvų. Daugiakriterio vertinimo metodo pritaikymas yra vienas iš būdų atrinkti geriausias investavimo alternatyvas. MULTIMOORA leidžia išvengti subjektyvumo, nes nereikalauja nustatyti nagrinėjamų kintamųjų reikšmingumo koeficientų. Vertinimo modelis apima rodiklių sistemos sudarymą, daugiakriterio metodo pritaikymą, investicinių priemonių vertinimą ir rangavimą analizuojamame kontekste. Straipsnio tikslas – pritaikyti daugiakriterį vertinimo metodą MULTIMOORA Baltijos akcijų rinkos bendrovėms parinkti, sudarant ir valdant investicinį portfelį. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė, sisteminimas, lyginimas, detalizavimas, grupavimas, MULTIMOORA skaičiavimai.

Reikšminiai žodžiai: MULTIMOORA, portfelis, investicijos, Baltijos rinka, akcijos, bendrovė, daugiakriteris vertinimas.

Keyword : investment, portfolio, multi – criteria, stocks, Baltic market, company

How to Cite
Vaišvilas, V., & Kaulienė, R. (2017). Investment portfolio formation using multi-criteria evaluation method MULTIMOORA . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 209-219. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1018
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
571
PDF Downloads
527
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.