Share:


Comparative analysis of investment decision models

Abstract

Rapid development of financial markets resulted new challenges for both investors and investment issues. This increased demand for innovative, modern investment and portfolio management decisions adequate for market conditions. Financial market receives special attention, creating new models, includes financial risk management and investment decision support systems.Researchers recognize the need to deal with financial problems using models consistent with the reality and based on sophisticated quantitative analysis technique. Thus, role mathematical modeling in finance becomes important. This article deals with various investments decision-making models, which include forecasting, optimization, stochatic processes, artificial intelligence, etc., and become useful tools for investment decisions.

Article in Lithuanian.


Investavimo sprendimų priėmimo modelių lyginamoji analizė

Santrauka

Sparti finansų rinkų plėtra lemia naujus iššūkius tiek investuotojams, tiek investavimo problematiką nagrinėjantiems mokslininkams. Kyla būtinybė sukurti inovatyvius, šiuolaikines finansų rinkų sąlygas atitinkančius investicijų portfelio sudarymo ir valdymo sprendimus. Finansų rinkos sulaukia ypatingo dėmesio, atliekami įvairūs tyrimai, įskaitant įvairių investavimo modelių formavimą, kurie apima finansinės rizikos valdymą ir investavimo sprendimų paramos sistemas. Mokslininkai pripažįsta būtinumą nagrinėti finansines problemas integruotais ir realybę atitinkančiais būdais, grindžiamais sudėtinga kiekybinės analizės technika. Taigi matematinio modeliavimo vaidmuo finansų sektoriuje tampa labai svarbus. Straipsnyje nagrinėjami įvairūs investavimo sprendimų priėmimo modeliai, apimantys prognozavimą, optimizavimą, stochastinius procesus, dirbtinį intelektą ir kt., kurie tampa reikšmingomis priemonėmis priimant investicinius sprendimus.

Reikšminiai žodžiai: investavimas, sprendimų priėmimo modeliai, akcijų rinka, portfelis, duomenų analizė, prognozavimas.

Keyword : investment, decision-making models, stock market, portfolio, data analysis, forecasting

How to Cite
Kekytė, I., & Stasytytė, V. (2017). Comparative analysis of investment decision models . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 197-208. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1023
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
848
PDF Downloads
925
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.