Share:


The implementation of corporate social responsibility initiative in Lithuanian construction sector: situation analysis

Abstract

The article analyzes the concept of corporate social responsibility,its assessment methods, indicators and guidelines on standards.This work also presents the analysis of Lithuanian construction sector, examines the largest companies in this area, their possibility to develop the corporate social responsibility initiative, as well as the main difficulties in implementing the principles of social responsibility. The results show that in Lithuanian construction sector the high–income companies and companies that compete in the market over 15 years do not fully use the possibility of the development of global corporate social responsibility initiative.

Article in Lithuanian.


Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvos statybų sektoriaus įmonėse: situacijos analizė

Santrauka

Straipsnyje analizuojama įmonės socialinės atsakomybės koncepcija, jos vertinimo metodai, rodikliai ir standartų gairės, atliekama Lietuvos statybų sektoriaus analizė, nagrinėjamos didžiausios šios srities bendrovės, jų galimybės plėtoti verslo socialinės atsakomybės iniciatyvą, atskleidžiamos pagrindinės problemos įgyvendinant socialinės atsakomybės principus. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos statybų sektoriuje dideles pajamas turinčios ir daugiau nei 15 metų rinkoje konkuruojančios įmonės neišnaudoja galimybės plėtoti pasaulinę verslo socialinės atsakomybės iniciatyvą.

Reikšminiai žodžiai: įmonių socialinė atsakomybė, verslas;statybų sektorius, vertinimas, metodika, standartų gairės.

Keyword : corporate social responsibility, business, construction sector, assessment, methodology, guidelines on standards

How to Cite
Okunevičiūtė Neverauskienė, L., & Pavlovska, I. (2017). The implementation of corporate social responsibility initiative in Lithuanian construction sector: situation analysis . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 171-182. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1026
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
619
PDF Downloads
1959
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.