Share:


Investigation of quality of experience using ecg features during consumption of audiovisual content

Abstract

Development of new multimedia technologies allows us to receive better quality of audio and video content. Quality of Experience (QoE) evaluates given content from the consumer’s perspective. This measurement allows to evaluate not only visual and audible quality, but also general acceptability of provided service. QoE evaluation is getting popular between engineers, designers, retailers who wants to provide high quality content for consumers. QoE is generally evaluated subjectively by surveys. It is possible to find relationship between physiological signals measured while user is consuming audiovisual content and make the subjective evaluation of this experience. This paper investigates relationship between heart rate and QoE while user is watching 1 min duration video recordings on three different devices. Heart rate was calculated as mean RR interval for each recording. Mean RR intervals of 0.848 s, 0.869 s and 0.884 s were calculated for low, medium and high QoE device configurations, respectively. ANOVA analysis results indicates a relation between heart rate and QoE level. The results can help to develop further the investigations of QoE level and heart rate relationship for various subjective assessment, device configurations and content provided.

Article in Lithuanian.


Patirtos kokybės tyrimas taikant ECG požymius stebint audiovizualinį turinį

Santrauka

Tobulėjančios technologijos suteikia galimybę matyti vis geresnį vaizdo ir garso turinį. Matuojant patirtą kokybę (angl. Quality of Experience (QoE)) galima įvertinti vartotojui rodomą turinį, taip pat įvertinama ne tik vaizdo ir garso kokybė, bet ir bendras teikiamos paslaugos priimtinumas. QoE įvertinimas vis dažniau taikomas įvairių sričių inžinierių, dizainerių, pardavėjų, kurie nori pateikti kokybišką multimedijos turinį vartotojams. QoE dažniausiai įvertinama subjektyviai, vykdant vartotojų apklausas. Matuojant fiziologinius signalus ir vartotojui parodant audiovizualinį turinį galima ieškoti ryšio tarp gautų signalų ir vartotojo subjektyvių įvertinimų. Straipsnyje tiriamas ryšys tarp širdies ritmo ir QoE vartotojui žiūrint 1 minutės trukmės vaizdo įrašus, esant trims skirtingiems QoE lygiams. Širdies ritmas gautas skaičiuojant atstumų tarp gretimų elektrokardiogramos (ECG) signalo R tipo dantelių (RR intervalų) vidurkį kiekvienam 1 minutės trukmės įrašui. Gautos vidutinio RR intervalo vertės buvo 0,848 s, 0,869 s ir 0,884 s. Tai atitiko QoE žemo, vidutinio ir aukšto lygio prietaisų konfigūracijas. Atliktus ANOVA rezultatų analizę galima daryti prielaidą, kad egzistuoja ryšys tarp širdies ritmo ir QoE lygio pokyčio. QoE lygio įtaka širdies ritmui gali būti išsamiau tiriama atsižvelgiant į subjektyvų vartotojo vertinimą, skirtingas prietaisų konfigūracijas ir rodomą turinį.

Reikšminiai žodžiai: patirta kokybė QoE, ECG, širdies ritmas, RR intervalas, fiziologiniai matavimai.

Keyword : quality of experience QoE, ECG, heart rate, RR interval, physiological measurements

How to Cite
Abromavičius, V. (2017). Investigation of quality of experience using ecg features during consumption of audiovisual content. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(3), 340-344. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1042
Published in Issue
Jul 4, 2017
Abstract Views
581
PDF Downloads
417
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.