Share:


Assuring quality of service by using openflow protocol

Abstract

OpenFlow currently is the only one protocol that can implement ideas of the Software Defined Networking pioneers. The Protocol is unique because of ability to separate any network device control and data planes. All network intelligence is (logically) centralized in dedicated controllers. Objective of this article to propose a new method that enhances QoS in data networks by using OpenFlow protocol.

Article in Lithuanian.


Paslaugų kokybės užtikrinimas naudojant Openflow protokolą

Santrauka

OpenFlow šiuo metu yra vienas iš nedaugelio protokolų, kuris gali padėti įgyvendinti programiškai valdomų tinklų (angl. software defined networks) pradininkų deklaruotas idėjas. Protokolas unikalus tuo, kad geba atskirti duomenų perdavimo įrenginio (komutatoriaus, maršrutų parinktuvo) valdymo (angl. control plane) ir duomenų perdavimo (angl. data plane) plokštumas. Visa valdymo logikos sistema perduodama numatytiems įrenginiams – valdikliams (angl. controller). Darbe siūlomas metodas, kaip naudojant OpenFlow protokolo savybes galima garantuoti teikiamų duomenų perdavimo paslaugų kokybę.

Reikšminiai žodžiai: programiškai valdomi tinklai, OpenFlow protokolas, kokybės valdymas.

Keyword : Software defined networks, OpenFlow, quality of service

How to Cite
Duoba, L. (2017). Assuring quality of service by using openflow protocol. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(3), 329-333. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1044
Published in Issue
Jul 4, 2017
Abstract Views
584
PDF Downloads
428
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.