Share:


Investigation into tt technological properties of coolants with liquid crystal additives

Abstract

The paper presents the results of comparative research on the roughness and tool life of the machined surface when steel and cast iron work pieces were turned, reamed and tapped and the cutting zone was lubricated by various coolants (mineral oils, oil emulsions) with and without twisted nematic liquid crystals. The tested liquid crystals were taken from the same homologous series (fatty acid cholesterol esters) but had different molecular mass. It has been established that the most positive tribological effect of liquid crystalline additives is achieved when high-molecular liquid crystals are used in operations characterized by the largest tool-work piece interface area (reaming, threading).


Article in Lithuanian.


Tepimo ir aušinimo skysčio su skystųjų kristalų priedais technologinių savybių tyrimas


Santrauka. Straipsnyje pateikti apdirbto paviršiaus šiurkštumo ir įrankių patvarumo matavimo rezultatai, kai plieno ir ketaus paviršiai buvo tekinami, plečiami ir sriegiami sriegikliais, pjovimo zoną tepant ir aušinant įvairiais tepimo ir aušinimo skysčiais su cholesterinių skystųjų kristalų priedais ir be priedų. Buvo naudojami skirtingos molekulinės masės vienos homologinės eilės cholesteriniai skystieji kristalai (cholesterolio esteriai) ir skirtingi tepimo ir aušinimo skysčiai: tepalai ir mineralinių tepalų vandens emulsijos. Nustatyta, kad didžiausias teigiamas skystųjų kristalų priedų efektas pasiekiamas tų operacijų metu, kai įrankio ir detalės kontakto plotas yra didesnis (pvz., plečiant, sriegiant). Taip pat nustatyta, kad didžiausiu tribologiniu efektu pasižymi didesnės molekulinės masės skystieji kristalai.


Raktiniai žodžiai: cholesteriniai skystieji kristalai, tepimo ir aušinimo skystis, tekinimas, plėtimas, sriegimas.

Keyword : twisted nematic liquid crystals, coolant, turning, reaming, tapping

How to Cite
Strolia, V., Mokšin, V., & Urbanavičius, R. (2012). Investigation into tt technological properties of coolants with liquid crystal additives. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 71-74. https://doi.org/10.3846/mla.2011.115
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
315
PDF Downloads
187
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.