Share:


Some inaccurate uses in papers on welding

Abstract

The article discusses some inaccurate uses of pronominal forms, certain terms and one of the syntactical mistakes – the expression of purpose. The article also provides the examples of mistakes found in welding papers. The use of nonpronominal forms in the denoted terms is one of typical morphological mistakes in treating the process of welding. Another problem is the inaccurate use and wrong formation of terminology. The article also focuses on the mistaken expression of purpose.


Article in Lithuanian.


Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose


Santrauka. Straipsnyje aptariama keletas dažnesnių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose – kai sudėtiniuose terminuose rūšiai ar daikto ypatybei išskirti vartojamos neįvardžiuotinės būdvardžių ir dalyvių formos, taip pat pateikiama keletas dažnesnių pasenusių ir nevartotinų terminų pavyzdžių bei aptariama suvirintojų kalboje itin gaji viena iš sintaksės klaidų – netaisyklinga paskirties raiška. Taip pat straipsnyje aiškinamos netaisyklingos vartosenos priežastys, pateikiami klaidų pavyzdžiai, rasti suvirintojų tekstų rankraščiuose, ir siūlomi jų taisymo būdai (skliaustuose po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas vartotinas variantas).


Raktiniai žodžiai: įvardžiuotinė forma, nevartotinas terminas, suvirinimo terminas, paskirties raiška.

Keyword : pronominal form, inaccurate term, welding, expression of purpose

How to Cite
Gedzevičienė, D., & Gedzevičius, I. (2012). Some inaccurate uses in papers on welding. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 67-70. https://doi.org/10.3846/mla.2011.114
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
297
PDF Downloads
725
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.