Share:


Investigation into the structure and corrosion resistance of Mg-Al and Mg-Al-Zr coatings produced by magnetron sputtering

Abstract

Thin cathode layers of 200 nm thickness of Mg-Al and Mg-Al-Zr alloys and pure Zr were formed on glass substrates using a magnetron sputtering technique. X-ray diffraction and atomic force microscopy were used for structure and morphology analysis of magnetron sputtered alloys. The corrosion resistance of the sputtered Mg-Al and Mg-Al-Zr coatings in 0.1 M (NH4)3BO3 and 0.1 M NaCl solution (pH = 8.6), was evaluated according to anodic polarization behavior.


Article in Lithuanian.


Magnetroninių Mg-Al, Mg-Al-Zr ir Zr dangų struktūros ir korozinio atsparumo tyrimas


Santrauka. Plonos, 1–2 μm storio, Mg-Al ir Mg-Al-Zr lydinių ir gryno Zr dangos buvo suformuotos ant stiklinių padėklų magnetroninio nusodinimo metodu. Šių dangų struktūra ir morfologija tirta fizikiniais analizės metodais: rentgeno spindulių difrakcija (toliau – RSD) ir atominės jėgos mikroskopija (toliau – AJM). Korozinis dangų atsparumas vertintas veikiant 0,1 M NH4BO3 ir 0,1 M NaCl tirpalu (pH = 8,6), be to, atlikti anodinės poliarizacijos tyrimai. Magnetroniniu būdu nusodintų dangų korozinis atsparumas lygintas su tradiciniais metalurginiais metodais pagamintų cirkonio ir Mg-Al lydinių koroziniu atsparumu. Nustatytos koreliacijos tarp lydinių struktūros ir korozinio atsparumo.


Raktiniai žodžiai: Mg-Al, Mg-Al-Zr lydiniai, magnetroninis nusodinimas, korozija.

Keyword : Mg-Al, Mg-Al-Zr lydiniai, magnetroninis nusodinimas, korozija

How to Cite
Lukauskaitė, R., & Valiulis, A. V. (2012). Investigation into the structure and corrosion resistance of Mg-Al and Mg-Al-Zr coatings produced by magnetron sputtering. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 34-38. https://doi.org/10.3846/mla.2011.107
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
312
PDF Downloads
165
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.