Share:


Research into automobile movement on a curve under winter conditions

Abstract

The article analyzes the movement of the car on the curve on the slippery and snowy road surface with asphalted ruts. The paper reviews literature related to lateral and longitudinal vehicle acceleration and dynamics of vehicle movement. The experimental facts of vehicle lateral acceleration are given in graphical charts. The article also describes the acceleration values and stability of the automobile depending on the speed in the curve. The findings are given based on the results.


Article in Lithuanian.


Automobilio judėjimo posūkyje tyrimas žiemos sąlygomis


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas automobilio judėjimas posūkyje esant slidžiai ir snieguotai su asfaltuotomis provėžomis kelio dangai. Apžvelgiama literatūra, susijusi su automobilių skersiniais ir išilginiais pagreičiais, automobilių judėjimo dinamika. Eksperimentinėje dalyje pateikiami automobilių skersinių pagreičių grafikai. Nagrinėjamas pagreičių dydis ir automobilio stabilumas priklausomai nuo judėjimo greičio tame kelio posūkyje. Remiantis gautais rezultatais pateikiamos išvados.


Raktiniai žodžiai: automobilis, automobilio dinamika, kelio danga, skersinis pagreitis.

Keyword : automobile, automobile dynamics, road surface, lateral acceleration

How to Cite
Kemzūraitė, K., Mikaliūnas, Šarūnas, Sokolovskij, E., & Garbinčius, G. (2012). Research into automobile movement on a curve under winter conditions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 25-28. https://doi.org/10.3846/mla.2011.105
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
311
PDF Downloads
322
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.