Share:


Research on the accuracy of angle measurement

Abstract

Rotary encoders are the main devices in industrial angle measurement. Accuracy is very important and is assured by the technology of manufacture. The main part (rotary disk) is under examination, and therefore a number of its characteristics are established and a comparison with the assembled encoder is presented. In conclusion, an error in the angle of the rotary disk makes a possibility of forecasting an error in the assembled encoder angle.


Article in Lithuanian.


Kampų matavimo tikslumo tyrimas


Santrauka. Nagrinėjamas limbų paklaidų matavimas, jų vertinimas, fotoelektrinių matavimų keitiklių paklaidų matavimas, bandoma nustatyti keitiklio paklaidų priklausomybę nuo limbo paklaidų. Pateikta limbų, keitiklių apžvalga, analizė, pagrindinės schemos. Atlikta limbų ir keitiklių paklaidų aproksimacija parametrinėmis funkcijomis. Apibendrinti visų matavimų rezultatai – kas būdinga paklaidų kreivėms, kokie dydžiai, jų aproksimacijos parametrinėmis funkcijomis rezultatai, formulės, analizė. Atlikti koreliacijos tarp limbo ir matavimo keitiklio paklaidų tyrimai.


Raktiniai žodžiai: limbas, fotoelektrinis keitiklis, aproksimacija, parametrinės funkcijos, koreliacija.

Keyword : rotary disk, photoelectric encoder, approximation, parametric functions, correlation

How to Cite
Prielaidas, A., & Lazdinas, R. (2012). Research on the accuracy of angle measurement. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 15-18. https://doi.org/10.3846/mla.2011.103
Published in Issue
Jan 3, 2012
Abstract Views
293
PDF Downloads
217
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.