Share:


Car sales: investigation into factors determining consumer behavior

Abstract

The article examines customer behaviour in general and discusses factors determining customer behaviour in car industry. The paper describes a concept of consumer behaviour and the importance of factors influencing the situation. Empirical study about factors determining car industry in consumer-made decisions is carried out. In addition, statistical factor analysis is performed. The key sets of factors helping the user with choosing a new car are iden­tified and analysed at the level of the groups of factors (factor). The conducted analysis shows that car price, ergonomics, image, dynamic and user-friendliness as well as environmental groups are the main points that assist in buying a new car.


Article in Lithuanian.


Prekyba lengvaisiais automobiliais: vartotojų elgseną lemiančių veiksnių tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama vartotojų elgsenos ir veiksnių, lemiančių jų sprendimus lengvųjų automobilių sektoriuje, problema. Aprašyta vartotojų elgsenos samprata ir veiksnių reikšmė formuojant vartotojų elgesį. Atliktas veiksnių, lemian­čių lengvųjų automobilių sektoriaus vartotojų sprendimus, empirinis tyrimas. Atlikta faktorinė statistinių duomenų analizė. Remiantis empirinio tyrimo, skirto nustatyti svarbiausias veiksnių grupes, lemiančias vartotojo apsisprendimą pirkti naują automobilį, veiksnių grupių (faktorinės) analizės rezultatais, galima teigti, kad automobilio kaina, ergonomiškumas, įvaizdis, dinamika ir draugiškumas vartotojui bei aplinkai yra pagrindinės veiksnių grupės, lemiančios vartotojo apsisprendimą pirkti naują automobilį.


Raktiniai žodžiai: vartotojų elgsena, veiksniai, lengvieji automobiliai.

Keyword : consumer behaviour, factors, automobiles

How to Cite
Samoškienė, A. (2011). Car sales: investigation into factors determining consumer behavior. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 90-98. https://doi.org/10.3846/mla.2011.075
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
692
PDF Downloads
2393
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.