Share:


Integrated approach to competitive advantage

Abstract

Environmental changes and globalization of markets make an impact on intense competition in almost all business sectors. Evolutionary changes influence companies to learn, adequately react, adapt to environmental changes and to change themselves. Such a situation has revealed the problems of competitive advan­tage of industry companies. Therefore the focus to the factors impacting competitive advantage is seen as timely and relevant. The authors of the paper analyze approaches to competitive advantage and the factors impacting competitive advantage. The integrated model of competitive advantage is proposed in the paper.


Article in Lithuanian.


Integruotasis požiūris į konkurencinį pranašumą


Santrauka. Sparčiai kintanti verslo aplinka ir rinkų globalizacija lemia vis didėjančią konkurenciją beveik visuose verslo sektoriuose. Vykstantys evoliuciniai pokyčiai skatina įmones greičiau mokytis, atitinkamai reaguoti ir aktyviai prisitaikyti prie aplinkos ir pačioms keistis. Išryškėjus pramonės įmonių gebėjimo įgyti konkurencinį pranašumą problemai, dėmesys jį lemian­tiems veiksniams laikytinas aktualiu. Straipsnio autorės išsamiai analizuoja vyraujančius požiūrius ir konkurencinį pranašumą lemiančius veiksnius bei siūlo integruotąjį konkurencinio pranašumo modelį.


Raktiniai žodžiai: konkurencinis pranašumas, konkurencinė aplinka, ištekliais pagrįstas pranašumas, strateginiai aljansai, integruotasis modelis.

Keyword : competitive advantage, competitive environment, resource based view, strategic alliances, integrated model

How to Cite
Ragelskaja, E., & Korsakienė, R. (2011). Integrated approach to competitive advantage. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 70-75. https://doi.org/10.3846/mla.2011.072
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
494
PDF Downloads
796
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.