Share:


Evaluation of sustainable waste management: criteria determination

Abstract

The article explores the problem of selecting performance criteria for evaluating waste collection and transportation system. The paper deals with the participants and processes involved in the before introduced processes. A literature review of criteria used for service evaluation is presented. The standards of selecting stages are identified. According to the specificity and complex­ity of the tested system, the complexity of the criteria for the diversity of different dimensions to evaluate similar system requires the evaluation method that allows assessing different dimensions of the factors.


Article in Lithuanian.


Darnus atliekų tvarkymo sistemos vertinimas: kriterijų nustatymas


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjama viena iš atliekų tvarkymo sistemos fazių – atliekų surinkimas ir vežimas. Tyrime keliama atliekų surinkimo ir vežimo sistemos efektyvumo vertinimo – kriterijų nustatymo – problema. Straipsnyje analizuoja­mi atliekų surinkimo ir vežimo sistemą, jos dalyvius ir procesus nagrinėjantys moksliniai darbai ir jų potencialas. Nagrinėjami mokslinėje literatūroje minimi kriterijai, skirti sistemai ar tam tikrai jos daliai apibūdinti. Įvardinti pagrindiniai kriterijų nustaty­mo etapai; tuo vadovaujantis nustatyti atliekų surinkimo ir vežimo sistemos efektyvumą apibūdinantys kriterijai. Atsižvelgiant į tiriamos sistemos specifiką: sudėtingumą, kompleksinio vertinimo poreikį, naudojamų kriterijų sistemai apibūdinti įvairovę, nustatyta, kad šioms fazėms būdingi skirtingų dimensijų rodikliai. Konstatuota, kad sistemos efektyvumui įvertinti būtina tai­kyti metodus, kurie leidžia apibūdinti skirtingų dimensijų veiksnius.


Raktiniai žodžiai: atliekų surinkimo sistema, kriterijų medis, atliekų tvarkymo sistemos vertinimas, efektyvumo vertinimas, kriterijų nustatymas.

Keyword : waste management system, modelling waste collection and transportation system, criteria, value tree

How to Cite
Podgaiskytė, V. (2011). Evaluation of sustainable waste management: criteria determination. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 63-69. https://doi.org/10.3846/mla.2011.071
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
443
PDF Downloads
528
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.