Share:


Creating a suitable physical environment at the institutions of higher education considering the needs of students with disabilities

Abstract

The main purpose of this work is to develop a model for meas­uring the suitability of a physical environment at the institu­tions of higher education considering the needs of students with disabilities. The article examines the progress in this field under regulations made by the system of indicators and carried out expert survey employing the ranking method. To establish the significance of the developed programs, the importance of calculated indicators and their groups has been determined thus making a model for evaluating the physical environment suitable for the needs of students with disabilities at any institution of higher education in Lithuania.


Article in Lithuanian.


Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms


Santrauka. Darbo esmė – sudaryti modelį, pagal kurį būtų galima įvertinti bet kurią aukštąją mokyklą: ar jos fizinė aplinka pritaikyta neįgaliesiems. Straipsnyje apžvelgti šioje srityje nuveikti darbai. Pagal reglamento (LRS 2001) reikalavimus suda­ryta rodiklių sistema ir, atlikus ekspertų apklausą rangavimo metodu, nustatytas jų reikšmingumas. Apskaičiuotas rodiklių ir jų grupių reikšmingumas. Sudarytas modelis, pagal kurį galima vertinti bet kurios aukštosios mokyklos fizinės aplinkos pritaiky­mą neįgalių studentų poreikiams.


Raktiniai žodžiai: aukštoji mokykla, fizinė aplinka, neįgalieji, aplinkos pritaikymas.

Keyword : higher education, physical environment, students with disabilities, environmental adaptation

How to Cite
Pilipavičiūtė, D., & Ambrasas, G. (2011). Creating a suitable physical environment at the institutions of higher education considering the needs of students with disabilities. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 57-62. https://doi.org/10.3846/mla.2011.070
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
417
PDF Downloads
408
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.