Share:


Experimental study of the variation dynamic’s for air heat exchanger

Abstract

The development of management systems is assigned one of the leading roles. When solving the problems of regulating the technological parameters, various problems arise. One of such problems is the adjustment of control loops. For some control objects, one-time adjustment of the controller parameters can be made, and then it is periodically refined as necessary. In other objects, the changes occur very quickly, but in a certain range. In the latter case, you should first estimate the range of changes. Then find universal robust settings that will ensure the stability and quality of the stabilization system. Some of such objects are air heat exchangers. The article presents the results of the determination of the heat exchanger dynamics. The limits of the variation of the parameters of the dynamic models are determined. There is a significant nonlinearity in the transfer function of the control channel.

Article in English.


Eksperimentinis oro šilumokaičio dinamikos variacijos tyrimas

Santrauka

Valdymo sistemoms kurti skiriamas didelis dėmesys. Spendžiant technologinių procesų reguliavimo uždavinius kyla įvairių problemų. Viena iš tokių problemų yra valdymo kontūrų reguliavimas. Kai kuriems valdomiems objektams galimas vienkartinis valdymo kontūro suderinimas, kuris esant poreikiui periodiškai būtų reguliuojamas. Kituose objektuose pokyčiai tam tikrame diapazone vyksta labai greitai. Tokiu atveju pirmiausia reikia įvertinti pokyčių diapazoną. Tada galima surasti universalius nustatymus, kurie užtikrins sistemos stabilumą ir stabilizavimo kokybę. Vienos iš tokių sistemų yra oro šilumokaičiai. Straipsnyje pristatomi oro šilumokaičio dinamikos sudarymo rezultatai. Nustatomos dinaminio modelio parametrų kitimo ribos. Valdymo kanalo perdavimo funkcijai būdingas žymus netiesiškumas.

Reikšminiai žodžiai: šilumokaitis, modelis, aktyvus eksperimentas.

Keyword : heat exchanger, model, active experiment

How to Cite
Marozava, M., & Hryniuk, D. (2017). Experimental study of the variation dynamic’s for air heat exchanger. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(3), 297-301. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1047
Published in Issue
Jul 4, 2017
Abstract Views
597
PDF Downloads
382
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.