Share:


The big five personality factors and application fields

Abstract

The Big five factors are used in many research fields. The literature survey showed that the personality trait theory was used to study and explain relations with different variables. The article focuses on a brief description of methods that can help with identifying the Big five factors and considers the model for applying them in personnel selection. The paper looks at scientific researches assessing relations between the Big five factors and different variables such as job performance, academic performance, student knowledge management and evaluation.


Article in Lithuanian.


Penki didieji asmenybės faktoriai ir jų taikymo kryptys


Santrauka. Penki didieji asmenybės faktoriai taikomi įvairiose mokslinėse srityse. Analizuojant pasaulinę literatūrą, buvo pastebėta, kad asmenybės bruožų teorija vis dažniau taikoma ryšiams su įvairiais veiksniais tirti ir paaiškinti. Šiame straipsnyje pateikiami ir trumpai aprašomi penkių didžiųjų faktorių nustatymo metodai. Taip pat analizuojamas penkių didžiųjų asmenybės faktorių taikymas personalo atrankai. Nagrinėjami moksliniai tyrimai, kuriuose pateikiamas šių faktorių ryšys su tokiais veiksniais kaip darbo našumas, akademiniai pasiekimai ir studentų žinių valdymas bei vertinimas.


Raktiniai žodžiai: penki didieji faktoriai, darbo našumas, darbuotojų atranka, žinių valdymas ir vertinimas.

Keyword : big five factors, job performance, personnel selection, knowledge management and evaluation

How to Cite
Matuliauskaitė, A., Bartkienė, L., & Rutė, J. (2011). The big five personality factors and application fields. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 43-48. https://doi.org/10.3846/mla.2011.068
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
704
PDF Downloads
2686
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.