Share:


Creative industries: classification systems and models in the context of a creative economy of the 21st century

Abstract

The article discusses a concept of creative industries, looks at its definition varying in different countries and presents a phenomenon of a creative economy. In the context of the creative economy of the 21st century, the paper deals with classification systems and models of creative industries. Theoretical principals are based on the UNCTAD analysis of the creative economy. Creative industries are based on the production cycles of creative content that applies to creativity and intellectual property which is knowledge based activities covering both tangible products and an intangible creation of intellectual or creative services. According to the UNCTAD classification system, four groups of creative industries, including heritage, arts, media, and functional production can be distinguished and subdivided into subgroups. Research on worldwide creative industries refers to four models: UK DCMS model, symbolic text model, concentric circle model and WIPO copyright model. While appealing to the above mentioned models, classification systems with the output of complex interdisciplinary research might be designed.


Article in Lithuanian.


Kūrybinės industrijos: klasifikavimo sistemos ir modeliai XXI a. kūrybos ekonomikos kontekste


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama kūrybinių industrijų sąvoka, termino variacijos skirtingose šalyse, pristatomas kūrybos ekonomikos reiškinys, analizuojamos kūrybinių industrijų klasifikavimo sistemos ir modeliai XXI a. kūrybos ekonomikos kontekste. Remiamasi UNCTAD kūrybos ekonomikos analize. Kūrybinės industrijos grindžiamos kūrybinio turinio gamybos ciklais, kuriuose pasitelkiamas kūrybingumas ir intelektinis kapitalas; tai žiniomis paremta veikla, apimanti materialių produktų ir nematerialios intelektinės ar meninės paslaugos kūrimą. Pagal UNCTAD klasifikaciją skiriamos keturios kūrybinių industrijų grupės (paveldas, menai, medijos ir funkciniai kūriniai), kurios skaidomos į smulkesnius pogrupius. Pasaulyje kūrybinių industrijų tyrimuose remiamasi keturiais modeliais: UK DCMS, simbolinių tekstų, koncentrinių ratų, WIPO autorių teisių. Atsižvelgiant į išvardintus modelius, sudaromos prielaidos kūrybinių industrijų sričių klasifikacijai ir kompleksiniams tarpdalykiniams tyrimams.


Raktiniai žodžiai: kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika, klasifikavimo sistemos, kūrybinių industrijų modeliai.

Keyword : creative industries, creative economy, classification systems, models of creative industries

How to Cite
Levickaitė, R. (2011). Creative industries: classification systems and models in the context of a creative economy of the 21st century. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 21-27. https://doi.org/10.3846/mla.2011.065
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
674
PDF Downloads
1971
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.