Share:


The evaluation of mutual fund performance in Lithuania considering risk and timing ability

Abstract

Over the last decade, Lithuania has witnessed a growing interest in investment promoted by the need to successfully manage available funds. Direct investments (e. g. buying and selling stocks) require a specific knowledge of investment instruments. Therefore, an ordinary investor finds investment in mutual funds easier and cheaper. Usually the most important questions to the investor include measuring the results of a fund and the quality of the actions performed by the fund managers. The article evaluates the rates of mutual fund performance and identifies their shortages. The methods for evaluating investment return according to the level of risk and timing ability of the fund managers are presented using the Sharpe ratio and Treynor-Mazuy model on the basis of which mutual funds in Lithuania are analyzed.


Article in Lithuanian.


Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas, atsižvelgiant į riziką ir savalaikiškumą


Santrauka. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai „įdarbinti“ turimas laisvas lėšas. Investuoti tiesiogiai (perkant atskirų įmonių akcijas ir pan.) daug kam yra pernelyg sudėtinga (reikia specialių žinių apie įvairius investavimo objektus, gilios rinkos analizės), be to, dažnai tiesiogiai investuoti yra gana brangu, todėl ne vienas žmogus pasirenka sprendimą – investuoti į fondus. Fondų dalyviams aktualiausia, kaip tinkamai vertinti fondų rezultatus. Straipsnyje identifikuojami investicinių fondų valdymo įmonių naudojami veiklos vertinimo rodikliai bei jų trūkumai. Pateikiamas investicinių fondų veiklos vertinimo, atsižvelgiant į riziką ir savalaikiškumą, metodas naudojant Šarpo bei Treynoro ir Mazuy rodiklius. Remiantis rodikliais atlikta Lietuvos investicinių fondų grąžos bei fondų valdytojų efektyvumo analizė.


Raktiniai žodžiai: efektyvumas, grąža, investicinis fondas, pajamingumas, rizika, savalaikiškumas, Šarpo rodiklis, Treynoro ir Mazuy modelis.

Keyword : efficiency, mutual fund, return, risk, timing ability, Sharpe ratio, Treynor-Mazuy model, yield

How to Cite
Gavrilova, I. (2011). The evaluation of mutual fund performance in Lithuania considering risk and timing ability. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(4), 5-12. https://doi.org/10.3846/mla.2011.063
Published in Issue
Jul 19, 2011
Abstract Views
457
PDF Downloads
941
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.