Share:


The contemporary architecture landmarks: placing an iconic building in a hierarchical classification system

Abstract

Cultural, technological, economic and social phenomena are changing the meaning and importance of different cityscape elements. The article focuses on contemporary architecture landmarks and architectural iconicity. It suggests the hierarchical classification of contemporary architectural landmarks, considering the global urban tendencies and capitalist globalization. The contemporary architectural icons are treated as urban landmarks of international importance. The dominants of cities spatial structure are recognized as other important their hierarchical type. The importance of distinguishing buildings and distinguishing urban details is limited in terms of territory, view and time.


Article in Lithuanian.


Šiuolaikinės architektūros orientyrai: ikoniški pastatai hierarchinės klasifikacijos sistemoje


Santrauka. Architektūros orientyrai dažnai aptariami bendrai su gamtinės aplinkos elementais ir nenagrinėjami atsietai. Tačiau pastarųjų metų miestų vystymo tendencijos, nuolat didėjantis antropogeninių orientyrų skaičius miestovaizdyje bei auganti jų svarba reikalauja atidesnio požiūrio į šiuos miestų urbanistinės struktūros elementus. Straipsnyje aptariamas ikoniškų pastatų fenomenas bei kiti šiuolaikiniai architektūros orientyrai – aplinkoje savo fizinėmis bei estetinėmis savybėmis išsiskiriantys pastatai, urbanistiniai elementai bei šių kompleksai. Atsižvelgiant į pastarųjų metų miestų raidos kryptis bei urbanizuotos erdvės suvokimo sampratos pokyčius, siūloma šiuolaikinės architektūros orientyrus skirstyti į ikoniškos architektūros, erdvinės struktūros dominančių ir išsiskiriančių ženklų hierarchinius tipus. Aptariamos skirtingų tipų architektūros orientyrų skiriamosios savybės.


Raktiniai žodžiai: architektūros orientyrai, ikoniška architektūra, ikoniškas pastatas, globalizacija, miesto suvokimas.

Keyword : landmarks, iconic architecture, iconic building, globalization, city perception

How to Cite
Bružas, A. (2011). The contemporary architecture landmarks: placing an iconic building in a hierarchical classification system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 109-114. https://doi.org/10.3846/mla.2011.059
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
343
PDF Downloads
444
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.